ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η Ασφάλιση αποτελεί καταξιωμένο μέσο διασφάλισης της υγείας, της περιουσίας και της όποιας επαγγελματικής / επιχειρηματικής δραστηριότητας. Είναι δε απόλυτα αναγκαία σε περίοδο οικονομικής κρίσης. Για την άρτια και οικονομική προσέγγισή της χρειάζονται κατάλληλοι αξιόπιστοι επαγγελματίες Ασφαλιστές.
Η ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ, εταιρεία με υψηλής στάθμης τεχνογνωσία και με οργάνωση ευρωπαϊκών προδιαγραφών, δραστηριοποιείται σε όλους τους κλάδους ασφάλισης. Ενημερώνει για χρήσιμα ασφαλιστικά προϊόντα, συμβουλεύει υπεύθυνα για απαραίτητες καλύψεις και προσφέρει σε Ιδιώτες, Επαγγελματίες ή Επιχειρήσεις, ασφαλίσεις-λύσεις που εξασφαλίζουν σιγουριά και απελευθερώνουν  παραγωγικές δυνάμεις για
ευημερία και ανάπτυξη.
 

          ΙΔΙΩΤΕΣ                     ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ            ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ                 ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ
Ιδιώτες           


 

 


ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ- ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ Lloyd's
Άμεσα & απλά, αξιόπιστα & οικονομικά!