Είστε Ασφαλισμένοι ή απλά πληρώνετε;

 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΝΟΙΩΘΕΤΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ!

Πόσο καλά γνωρίζετε τις ανάγκες Ασφάλισης και
τα "ψιλά" γράμματα ή εξαιρέσεις Ασφαλιστηρίου;

 


ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ (Insurance Audit)

Η Ασφάλιση είναι χρήσιμη για τον κάθε Ιδιώτη, Επαγγελματία ή Επιχειρηματία πολύ περισσότερο σε περίοδο οικονομικής κρίσης, όπου, χωρίς να μειώνεται η αξιοπιστία της πρέπει να γίνεται με το ελάχιστο κόστος.

Το Ασφαλιστήριο είναι ένα ιδιωτικό συμφωνητικό που αποζημιώνει τον Ασφαλισμένο σύμφωνα με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Γι' αυτό, πρέπει να ελέγχεται η αρτιότητα και η πληρότητά του.

Επικοινωνήστε μαζί μας ή / και διαβιβάστε μας το Ασφαλιστήριο που ήδη έχετε


Στην ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ με τεχνογνωσία & εμπειρία, με κύρος & υπευθυνότητα

  • Συμβουλεύουμε  για τις απαραίτητες ασφαλιστικές καλύψεις
  • Μεριμνούμε πάντα για σωστές καλύψεις με βέλτιστο κόστος
  • Ελέγχουμε την αρτιότητα και πληρότητα των ασφαλιστηρίων
  • Συμβάλλουμε στη γρήγορη και δίκαια διευθέτηση των ζημιών

   Δίνουμε το πραγματικό νόημα στην Ασφάλιση!