Ασφάλιση Drones (Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη)

Τα Drones αποτελούν μια σύγχρονη τεχνολογική εξέλιξη με ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες εφαρμογές αλλά και κινδύνους, που όσοι τα χρησιμοποιούν για επαγγελματικούς ή ερασιταχνικούς σκοπούς, πρέπει απαραιτήτως  να γνωρίζουν ...
Γιατί, τα Drones είναι ένα χρήσιμο επαγγελματικό ή ψυχαγωγικό “εργαλείο”, που μπορεί να υποστεί ζημιά ή απώλεια. Επιπλέον, μπορεί να προκαλέσει σε Τρίτους, υλικές ζημιές, σωματικές βλάβες ή ακόμη και θάνατο με σοβαρότατες συνέπειες . Στη βάση αυτή, η ασφαλιστική κάλυψη κινδύνων και ευθυνών από τη χρήση των Drones, είναι απαραίτητη.
Η “ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ, Insurance Brokers, Ανταποκριτές Lloyd’s”, με εμπειρία και τεχνογνωσία, προσφέρει σωστές & οικονομικές λύσεις και στην Ασφάλιση Drones προωθώντας στην αγορά το εξειδικευμένο προϊόν "UAV Project".

 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ DRONE (UAV Protect)

 

Απώλεια ή υλική ζημιά του Drone

 • Αντικατάσταση ή επισκευή του Drone
 • Απώλεια (εξαφάνιση) για διάστημα 60 ημερών
 • Κάλυψη επίγειου συστήματος προήγησης
 • Κάλυψη εξόδων για άμεσα μέτρα προστασίας
 • Κάλυψη φορτίου (payload)
 • Κάλυψη προσωρινής αποθήκευσης
 • Κάλυψη  πτήσεων σε περιοχές υψηλού κινδύνου  


Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων από χρήση Drone

 • Αποζημίωση για σωματικές βλάβες ή θάνατο Τρίτου
 • Αποζημίωση για υλικές ζημιές Τρίτων
 • Κάλυψη  αστικής ευθύνης πτήσεων σε περιοχές υψηλού κινδύνου  


Λόγοι για να επιλέξετε το προϊόν “UAV Protect

 • Ασφαλιστικό προϊόν διεθνών προδιοαγραφών
 • Standard  όροι κάλυψης κινδύνων αεροπλοϊας (Aviation Insurance)
 • Ευελιξία καλύψεων για ίδιες ζημιές του Drone
 • Δυνατότητας κάλυψης Αστικής Ευθύνης με μεγάλα όρια
 • Ασφάλιση με εγγύηση αξιοπιστίας Lloyd’s  


Λόγοι για να συνεργαστείτε με την ΚΟΥΤΙΝΑΣ Α.Ε.

 • Διαθέτει εξειδικευμένη τεχνογνωσία και εμπειρία με διεθνή αναγνώριση (Lloyd’s)
 • Διαθέτει Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης μέχρι ποσό 3,000,000€ ανά απαίτηση, για τυχόν ζημιογόνα λάθη ή/και παραλείψεις της
 • Ακολουθεί διεθνή πρότυπα και προτείνει αξιόπιστες οικονομικές λύσεις, που εμπνέουν σιγουριά και διασφαλίζουν τον Ασφαλισμένο.


Διαδικασία Ασφάλισης

Συμπληρώστε την απλοποιημένη Αίτηση και στείλτε την στο email: info@gkoutinas.gr