ЗАСТРАХОВАТЕЛНО-БРОКЕРСКИ УСЛУГИ

В днешната социално-икономическа среда и конкурентна обстановка застраховката е ценен инструмент. Интегрираното застрахователно покритие е належаща необходимост за всеки професионалист и всяка икономическа дейност. „КУТИНАС АД“ – Застрахователен и Презастрахователен Брокер, притежаващ правото да пласира рискове директно в „Лойдс“ (Lloyd’s Binding Authority), предоставя надеждна застрахователна услуга, която осигурява необходимата увереност, и дава продуктивната сила за икономически растеж и прогрес.

„Кутинас АД“ е придобил значителен опит в застраховането и риск-мениджмънта в сферата на корпоративните и професионални отговорности, както и в застраховане на големи строителни проекти. Благодарение на своята експертиза и добрите си контакти в „Лойдс“ и лондонския застрахователен пазар, „Кутинас АД“ се стреми към разширяване на услугите си в посока Югоизточна Европа, като ще разчитана партньорство с избрани, меcтни застрахователни брокери. (за повече информация / FAQ)