ЗАСТРАХОВКА ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ (в „Лойдс“)

Всяка професия и дейност е обвързана с рискове и отговорности. Застраховката Професионална Отговорност е много ценен инструмент за всеки съвременен професионалист (За повече информация / FAQ)
„Кутинас АД“ притежава несравним опит и експертност в тази сфера, като предлага най-добрите застрахователни решения със 100% сигурност от „Лойдс“
Професии и доставчици на услуги
 • Архитекти и консултант-инженери;
 • Адвокати и правни кантори;
 • Сертифицирани одитори и  счетоводители;
 • Застрахователни посредници;
 • Инспектори, оценители и консултанти на недвижими имоти;
 • Сертифициращи организации и лаборатории;
 • Консултанти по Информационни технологии;
 • Охранителни фирми;
 • Друга консултантска дейност;
 
Ползи
 • Директно застрахователно покритие с опростена процедура и ефективно финансиране.
 • Ясни застрахователни условия с разумни изключения.
 • Високо квалифицирана правна защита и директна  процедура на обезщетение.
 • Високи нива на покритието с разширен териториален обхват.
Процес
 • Попълване на опростен Въпросник-предложение.

 • Подаване на въпросника по факс или електронна поща.
 • Незабавно определяне на минималната застрахователна премия.
 • Издаване на полица на „Лойдс“ до Три работни дни.