Профил на Компанията

“Кутинас АД – Застрахователен и Презастрахователен Брокер“, притежаващ правото на пласмент в „Лойдс“ (Lloyd’s Binding Authority), е създадена през 1992г. от Гиоргос Кутинас, дип. Инженер и започва кариерата си в бизнеса като подписвач във френска международна компания. „Кутинас АД“ се обуславя на високи професионални стандарти с цел предоставянето на специализирана застрахователна услуга с добавена стойност. Компанията се стреми към развитие на дейност в  Югоизточна Европа  посредством дългосрочни взаимоотношения с избрани застрахователни експерти..

Нашите принципи
В непрестанно променящият се свят..
Все по-агресивната бизнес среда...
Определени принципи като: Етика, Качество, Професионализъм, Адекватност спрямо клиентите и Вяра в традиционните човешки добродетели за нас остават непроменени

  • Ние сме запознати с важността на застраховането и непрекъснато се стремим да осигурим застрахователна услуга с добавена стойност.
  • Полагаме усилия да бъдем информирани и иновативни, като същевременно съблюдаваме принципите, които управляват застрахователната индустрия.
  • Нишата ни ни позволява да осигурим високо качество и ефективно финансиране на риска.