Ασφάλιση Drones (Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη)

Drones. Σύγχρονη τεχνολογική εξέλιξη με ενδιαφέρουσες εφαρμογές αλλά και κινδύνους που οι επαγγελματίες ή/και ερασιτέχνες χρήστες, πρέπει απαραιτήτως  να γνωρίζουν. Μπορεί να υποστούν ζημιά ή απώλεια. Επιπλέον, μπορεί να προκαλέσουν υλικές ζημιές ή/και σωματικές βλάβες σε Τρίτους με σοβαρές οικονομικές συνέπειες. Στη βάση αυτή, η ασφαλιστική κάλυψη κινδύνων και ευθυνών από τη χρήση των Drones, είναι απαραίτητη.
Η “ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ, Insurance Brokers, Ανταποκριτές Lloyd’s”, προσφέρει αξιόπιστη & οικονομική λύση στην Ασφάλιση Drones προωθώντας στην αγορά το εξειδικευμένο προϊόν "UAV Protect".
 

Απώλεια ή υλική ζημιά του Drone

 • Αντικατάσταση ή επισκευή του Drone
 • Απώλεια (εξαφάνιση) για διάστημα 14 ημερών
 • Κάλυψη επίγειου συστήματος πλοήγησης
 • Κάλυψη φορτίου (payload)
 • Κάλυψη προσωρινής αποθήκευσης
 • Κάλυψη  πτήσεων σε περιοχές υψηλού κινδύνου  


Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων από χρήση Drone

 • Αποζημίωση για σωματικές βλάβες ή θάνατο Τρίτου
 • Αποζημίωση για υλικές ζημιές Τρίτων
 • Κάλυψη  αστικής ευθύνης πτήσεων σε περιοχές υψηλού κινδύνου  


Λόγοι για να επιλέξετε το προϊόν “UAV Protect

 • Ασφαλιστικό προϊόν διεθνών προδιαγραφών με εγγύηση Lloyd's
 • Ευελιξία καλύψεων για ίδιες ζημιές και Drone μεγάλης αξίας
 • Δυνατότητας κάλυψης Αστικής Ευθύνης με μεγάλα όρια


Λόγοι για να συνεργαστείτε με την ΚΟΥΤΙΝΑΣ Α.Ε.

 • Διαθέτει εξειδικευμένη τεχνογνωσία και εμπειρία με διεθνούς επιπέδου και αναγνώρισης (Lloyd’s)
 • Διαθέτει Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης μέχρι 3,000,000€/απαίτηση, για τυχόν λάθη ή/και παραλείψεις της
 • Ακολουθεί διεθνή πρότυπα και προτείνει αξιόπιστες οικονομικές λύσεις, που εμπνέουν σιγουριά στον Ασφαλισμένο.


Ζητείστε Προσφορά