ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (100% Lloyd's)

Η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης είναι μια σύγχρονη ανάγκη για τον κάθε Επαγγελματία / Φορέα Παροχής Υπηρεσιών που επιθυμεί να επιβιώσει και να αναπτυχθεί στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον απαιτήσεων και οικονομικής κρίσης. Η Ασφάλιση μπορεί να γίνει απευθείας από τον ενδιαφερόμενο Επαγγελματία / Φορέα ή μέσω Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή τον όποιο αυτός εμπιστεύεται.
Η Εταιρεία «ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ», από το 1999, αναπτύσσει συστηματική δραστηριότητα και έχει αναγνωρισθεί ως πρωτοπόρος στο συγκεκριμένο κλάδο ασφάλισης. Λειτουργώντας ως Ανταποκριτής των Lloyd’s (Binding Authority) σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Ρουμανία, εκδίδει με ανταγωνιστικό κόστος αξιόπιστα ασφαλιστήρια και μεριμνά για το διακανονισμό αξιώσεων αποζημίωσης.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ - ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
που χρειάζονται την Ασφάλιση

- Μεσίτες, Πράκτορες, Σύμβουλοι Ασφαλίσεων
- Εκτιμητές Ακινήτων, Μέλη RICS, Πραγματογνώμονες
- Μεσίτες - Σύμβουλοι Ακινήτων (Real Estate)
- Φορείς Πιστοποίησης-Ελέγχων & Επιθεωρήσεων
- Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ)
- Εργαστήρια Δοκιμών & Μετρήσεων
- Τεχνικοί Ασφάλειας, Εταιρείες Υ&Α - ΕΞΥΠΠ
- Σύμβουλοι Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων
- Σύμβουλοι Μελετών & Διαχείρισης Περιβάλλοντος
- Σύμβουλοι Πληροφορικής - Internet (IT Consultants)
- Σύμβουλοι Διαχείρισης Πλοίων, Ship Brokers

Πλεονεκτήματα των λύσεων που προτείνουμε 

 • Άμεση ασφάλιση με απλοποιημένη διαδικασία και με πολύ χαμηλό κόστος
 • Ασφαλιστήριο με ξεκάθαρους όρους και με ελάχιστες λογικές εξαιρέσεις
 • Νομική Προστασία υψηλής στάθμης για άμεση διευθέτηση αξιώσεων αποζημίωσης
 • Κάλυψη αξιώσεων Αστικής Ευθύνης και νομική προστασία για τυχόν ποινική ευθύνη
 • Κάλυψη και με μεγάλα όρια Αποζημίωσης και για δραστηριότητες στο εξωτερικό.
   

Διαδικασία

 • Συμπλήρωση της αντίστοιχης Αίτησης Ασφάλισης
 • Αποστολή της Αίτησης στο info@gkoutinas.gr
 • Άμεσος προσδιορισμός ελαχίστων ασφαλίστρων
 • Αποστολή Ασφαλιστηρίου Lloyd’s σε max 3 ημέρες
 

Γιατί να εμπιστευθείτε την «ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ»

 • Διαθέτει εξειδικευμένη τεχνογνωσία & εμπειρία διεθνών προδιαγραφών στις επιχειρηματικές ασφαλίσεις
 • Παρέχει υπηρεσίες με "εγγύηση" (έχει Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης της μέχρι 3.000.000€ /απαίτηση)
 • Προτείνει αξιόπιστες λύσεις, που εμπνέουν σιγουριά και διασφαλίζουν τα συμφέροντα του Ασφαλισμένου