ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (100% Lloyd's)

Η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης είναι μια σύγχρονη ανάγκη για τον κάθε Επαγγελματία / Φορέα Παροχής Υπηρεσιών που επιθυμεί να επιβιώσει και να αναπτυχθεί στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον απαιτήσεων και οικονομικής κρίσης. Η Ασφάλιση μπορεί να γίνει απευθείας από τον ενδιαφερόμενο Επαγγελματία / Φορέα ή μέσω Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή τον όποιο αυτός εμπιστεύεται.
Η Εταιρεία «ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ», από το 1999, αναπτύσσει συστηματική δραστηριότητα και έχει αναγνωρισθεί ως πρωτοπόρος στο συγκεκριμένο κλάδο ασφάλισης. Λειτουργώντας ως Ανταποκριτής των Lloyd’s (Binding Authority) σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Ρουμανία, εκδίδει με ανταγωνιστικό κόστος αξιόπιστα ασφαλιστήρια και μεριμνά για το διακανονισμό αξιώσεων αποζημίωσης.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ - ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
που χρειάζονται την Ασφάλιση

- Μεσίτες, Πράκτορες, Σύμβουλοι Ασφαλίσεων
- Εκτιμητές Ακινήτων, Μέλη RICS, Πραγματογνώμονες
- Μεσίτες - Σύμβουλοι Ακινήτων (Real Estate)
- Φορείς Πιστοποίησης-Ελέγχων & Επιθεωρήσεων
- Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ)
- Εργαστήρια Δοκιμών & Μετρήσεων
- Τεχνικοί Ασφάλειας, Σύμβουλοι Υγιεινής & Ασφάλειας
- Σύμβουλοι Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων
- Σύμβουλοι Μελετών & Διαχείρισης Περιβάλλοντος
- Σύμβουλοι Πληροφορικής - Internet (IT Consultants)
- Σύμβουλοι Διαχείρισης Πλοίων, Ship Brokers

Πλεονεκτήματα των λύσεων που προτείνουμε 

 • Άμεση ασφάλιση με απλοποιημένη διαδικασία και με πολύ χαμηλό κόστος
 • Ασφαλιστήριο με ξεκάθαρους όρους και με ελάχιστες λογικές εξαιρέσεις
 • Νομική Προστασία υψηλής στάθμης για άμεση διευθέτηση αξιώσεων αποζημίωσης
 • Κάλυψη όχι μόνο αξιώσεων Αστικής Ευθύνης αλλά και νομική προστασία για τυχόν ποινική ευθύνη
 • Δυνατότητα κάλυψης με μεγάλα όρια Αποζημίωσης και για δραστηριότητες στο εξωτερικό.
   

Διαδικασια

 • Συμπλήρωση της αντίστοιχης Αίτησης Ασφάλισης
 • Αποστολή της Αίτησης στο info@gkoutinas.gr
 • Άμεσος προσδιορισμός ελαχίστων ασφαλίστρων
 • Αποστολή Ασφαλιστηρίου Lloyd’s σε max 3 ημέρες
 

Γιατί να εμπιστευθείτε την «ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ»

 • Διαθέτει εξειδικευμένη τεχνογνωσία και εμπειρία στο χώρο των επιχειρηματικών ασφαλίσεων με διεθνή αναγνώριση (Lloyd’s)
 • Παρέχει υπηρεσίες με "εγγύηση" (διαθέτει Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης μέχρι το ποσό των 3,000,000€ /απαίτηση για τυχόν ζημιογόνα λάθη ή/και παραλείψεις της)
 • Ακολουθεί πρότυπα από τη διεθνή πρακτική και προτείνει αξιόπιστες οικονομικές λύσεις, που εμπνέουν σιγουριά και διασφαλίζουν τα συμφέροντα του Ασφαλισμένου.
  Σημείωση: Τα ασφαλιστήρια Lloyd's, που εκδίδει η ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ, δεν προβλέπουν αποζημίωση κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, που είναι η συνήθης πρακτική Ασφαλιστηρίων Αστικής Ευθύνης στη χώρα μας.