ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (100% Lloyd's)

Η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης είναι μια σύγχρονη ανάγκη για τον κάθε Επαγγελματία / Φορέα Παροχής Υπηρεσιών που επιθυμεί να επιβιώσει και να αναπτυχθεί στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον απαιτήσεων και οικονομικής κρίσης. Η Ασφάλιση μπορεί να γίνει απευθείας από τον ενδιαφερόμενο Επαγγελματία / Φορέα ή μέσω Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή τον όποιο αυτός εμπιστεύεται.
Η Εταιρεία «ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ», από το 1999, αναπτύσσει συστηματική δραστηριότητα και έχει αναγνωρισθεί ως πρωτοπόρος στο συγκεκριμένο κλάδο ασφάλισης. Λειτουργώντας ως Ανταποκριτής των Lloyd’s (Binding Authority) σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Ρουμανία, εκδίδει με ανταγωνιστικό κόστος αξιόπιστα ασφαλιστήρια και μεριμνά για το διακανονισμό αξιώσεων αποζημίωσης.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ - ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
που χρειάζονται την Ασφάλιση

- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΞΥΠΠ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
- ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

- ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ, ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΣ
- ΛΟΓΙΣΤΕΣ
- ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
- ΜΕΣΙΤΕΣ, ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
- ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΟΚΙΜΩΝ & ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

- ΚΕΝΤΡΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΚΤΕΟ)
- ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΕΛΗ RICS

- ΜΕΣΙΤΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (REAL ESTATE)
-
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SECURITY)
- ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ (TOUR OPERATORS)
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & INTERNET (IT CONSULTANTS)
- ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ, SHIP BROKERS
- ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ-ΑΜΕΕ
- ΙΑΤΡΟΙ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
-
ΜΕΛΗ ΔΣ & ΑΝΩΤΑΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
- ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ...

Πλεονεκτήματα των λύσεων που προτείνουμε 

 • Άμεση ασφάλιση με απλοποιημένη διαδικασία και με πολύ χαμηλό κόστος
 • Ασφαλιστήριο με ξεκάθαρους όρους και με ελάχιστες λογικές εξαιρέσεις
 • Νομική Προστασία υψηλής στάθμης για άμεση διευθέτηση αξιώσεων αποζημίωσης
 • Κάλυψη αξιώσεων Αστικής Ευθύνης και νομική προστασία για τυχόν ποινική ευθύνη
 • Κάλυψη και με μεγάλα όρια Αποζημίωσης και για δραστηριότητες στο εξωτερικό.
   

Διαδικασία

 • Συμπλήρωση της αντίστοιχης Αίτησης Ασφάλισης
 • Αποστολή της Αίτησης στο info@gkoutinas.gr
 • Άμεσος προσδιορισμός ελαχίστων ασφαλίστρων
 • Αποστολή Ασφαλιστηρίου Lloyd’s σε max 3 ημέρες
 

Γιατί να εμπιστευθείτε την «ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ»

 • Διαθέτει εξειδικευμένη τεχνογνωσία & εμπειρία διεθνών προδιαγραφών στις επιχειρηματικές ασφαλίσεις
 • Παρέχει υπηρεσίες με "εγγύηση" (έχει Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης της μέχρι 3.000.000€ /απαίτηση)
 • Προτείνει αξιόπιστες λύσεις, που εμπνέουν σιγουριά και διασφαλίζουν τα συμφέροντα του Ασφαλισμένου