ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ

Πρόκειται για ασφαλιστικό προϊόν διεθνών προδιαγραφών για την κάλυψη αναγκών του κλάδου της Τουριστικής Βιομηχανίας.
Απευθύνεται σε ΟΛΑ τα Τουριστικά Γραφεία και Διοργανωτές Ταξιδιών, που παρέχουν υπηρεσίες σε “εξερχόμενο - outgoing”  ή/και “εισερχόμενο - incoming” τουρισμό.


 

Γιατί είναι απαραίτητη

  • Γιατί, στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών τουρισμού και φιλοξενίας, και ο πλέον ευσυνείδητος επαγγελματίας Ταξιδιωτικός Πράκτορας μπορεί από αμέλεια, λάθος ή παράλειψη να ζημιώσει τους πελάτες – καταναλωτές, ημεδαπούς και/ή αλλοδαπούς.
  • Γιατί, ο κίνδυνος να θεωρηθεί υπαίτιος ή συνυπαίτιος σε κάποιο ζημιογόνο γεγονός (σωματικές βλάβες/ απώλεια ζωής ή και υλικές ζημιές) είναι υπαρκτός.
  • Γιατί, οι αξιώσεις αποζημίωσης ιδιαίτερα από ξένους τουρίστες/ διεθνείς Tour Operators για επακόλουθες οικονομικές ζημιές (ηθική βλάβη, δυσφήμιση κλπ), μπορεί να είναι πολύ βαριές. Το ίδιο βαριές μπορεί να είναι και  οι δαπάνες για εμπειρογνώμονες, δικηγόρους και τυχόν δικαστικά έξοδα.

Ασφαλιστήριο Lloyd's - Τι καλύπτει

Πρόκειται για την πλέον άρτια - αξιόπιστη Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης (Professional Indemnity - PI)  που αποζημιώνει τους παραπάνω κινδύνους και να περιλαμβάνει:

  • Παγκόσμια γεωγραφική κάλυψη με διεθνή δικαιοδοσία και όχι μόνο της Ελλάδας. Δηλαδή, κάλυψη αξιώσεων Αστικής Ευθύνης, που υποβάλλονται από ξένους τουρίστες με βάση το δίκαιο της χώρας τους. 
  • Κάλυψη της Επαγγελματικής Ευθύνης Τουριστικών Πρακτόρων όπως προβλέπεται από την οδηγία EU Directive EE2015-2302 .
  • Δυνατότητα επέκτασης κάλυψης ευθύνης για αξιώσεις αποζημίωσης για λόγους Δυσφήμισης και Συκοφαντίας.
  • Καταβολή αποζημιώσεων με πραγματογνωμοσύνη ή γρήγορο εξωδικαστικό συμβιβασμό, χωρίς την πρακτική που συχνά ακολουθείται στη χώρα μας, όπου η αποζημίωση αξιώσεων Αστικής Ευθύνης γίνεται κατόπιν δικαστικής απόφασης.

Γιατί να εμπιστευθείτε την "ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ"

  • Διαθέτει εξειδικευμένη τεχνογνωσία και εμπειρία, με διεθνή αναγνώριση (Lloyd’s), στον κλάδο των ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης.
  • Παρέχει υπηρεσίες με «εγγύηση» με βάση ίδια Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης μέχρι 3,000,000€/απαίτηση για τυχόν λάθη ή/και παραλείψεις της.
  • Ακολουθεί διεθνή πρότυπα και προτείνει αξιόπιστες οικονομικές λύσεις, που εμπνέουν σιγουριά και διασφαλίζουν τα συμφέροντα του Ασφαλισμένου.

Διαδικασία Ασφάλισης

Γίνεται απευθείας ή μέσω πιστοοπιημένων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, με βάση την υποβολή απλοποιημένης Αίτησης Ασφάλισης.