ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ SECURITY

Γιατί είναι απαραίτητη

Τα συναλλακτικά ήθη αλλάζουν και ο κάθε Επαγγελματίας μπορεί να κατηγορηθεί ακόμη και κακοπροαίρετα για λάθη ή παραλείψεις που δεν έπραξε. 
Είναι βέβαιο πως η ανάθεση υπηρεσίας σε κάποιο βασίζεται σε κάποια σχέση εμπιστοσύνης και αναγνώρισης. Ωστόσο, αν κάτι "πάει στραβά" και ο Εργοδότης ζημιωθεί, είναι προφανές πως το λάθος ή η παράλειψη δεν συγχωρείται εύκολα. Εξάλλου ο νόμος ρητά ορίζει πως αυτός που υπαίτια ζημιώνει υποχρεούται να αποζημιώνει και με την καθοδήγηση κάποιου έμπειρου δικηγόρου, η υπόθεση μπορεί να πάρει σοβαρές διαστάσεις.

Ασφαλιστήριο Lloyd's - Τι καλύπτει

Αξιώσεις Τρίτων για ποσά τα οποία ο Ασφαλισμένος υποχρεούται εκ του νόμου να καταβάλει λόγω εξ αμελείας,  λάθους ή παράλειψης που διέπραξε ή φέρεται να διέπραξε στα πλαίσια της επαγγελματικής του δραστηριότητας (ανεπαρκής γνώση της ισχύουσας νομοθεσίας, λανθασμένη συμβουλή σε Πελάτη που μπορεί να τον οδηγήσει σε άμεση οικονομική ζημιά ή έμμεση από διαφυγόντα κέρδη / δυσφήμιση κλπ). Ενδεικτικά, το Ασφαλιστήριο Lloyd’s προσφέρει:

  • Ουσιαστική νομική και οικονομική κάλυψη
  • Εγγύηση ότι για τυχόν οικονομική ζημιά Εργοδότη ή/και Τρίτου από λάθος ή παράλειψη του Ασφαλισμένου, θα αποζημιώσει κάποια Ασφαλιστική Εταιρεία
  • Άριστο δείγμα ποιότητας και φερεγγυότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών.
  • Κίνητρο δημιουργίας και οικονομικής προόδου, αφού με το αίσθημα ασφάλειας που προσφέρει ενθαρρύνει τον Ασφαλισμένο Επαγγελματία να αναλαμβάνει επαγγελματικούς κινδύνους και πρωτοβουλίες.

Γιατί να εμπιστευθείτε την "ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ"

  • Διαθέτει εξειδικευμένη τεχνογνωσία και εμπειρία, με διεθνή αναγνώριση (Lloyd’s), στον κλάδο των ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης.
  • Παρέχει υπηρεσίες με «εγγύηση» με βάση ίδια Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης μέχρι 3,000,000€/απαίτηση για τυχόν λάθη ή/και παραλείψεις της.
  • Ακολουθεί διεθνή πρότυπα και προτείνει αξιόπιστες οικονομικές λύσεις, που εμπνέουν σιγουριά και διασφαλίζουν τα συμφέροντα του Ασφαλισμένου.

Διαδικασία Ασφάλισης

Γίνεται απευθείας ή μέσω Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή.
Χρειάζεται συμπλήρωση απλοποιημένης Αίτησης Ασφάλισης, αντίστοιχα για ανεξάρτητο Σύμβολου Επιχειρήσεων ή και Εταιρείες.