Είστε Ασφαλισμένοι ή απλά πληρώνετε;

 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΝΟΙΩΘΕΤΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ!
Πόσο καλά γνωρίζετε τις ανάγκες Ασφάλισης και
τα "ψιλά" γράμματα ή εξαιρέσεις Ασφαλιστηρίου;


ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

Η Ασφάλιση είναι χρήσιμη για κάθε Ιδιώτη, Επαγγελματία ή Επιχειρηματία. Πολύ περισσότερο σε περίοδο οικονομικής κρίσης, όπου ενδιαφέρει η αξιοπιστία με το ελάχιστο κόστος
Το Ασφαλιστήριο είναι ιδιωτικό συμφωνητικό που αποζημιώνει σύμφωνα με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Γι' αυτό, πρέπει να ελέγχεται η αρτιότητα και η πληρότητά του.


Επικοινωνήστε μαζί μας ή / και διαβιβάστε μας το Ασφαλιστήριο που ήδη έχετε

Στην ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ με τεχνογνωσία & εμπειρία, με κύρος & υπευθυνότητα

  • Συμβουλεύουμε  για τις απαραίτητες ασφαλιστικές καλύψεις
  • Μεριμνούμε πάντα για σωστές καλύψεις με βέλτιστο κόστος
  • Ελέγχουμε  την αρτιότητα & πληρότητα των ασφαλιστηρίων
  • Συμβάλλουμε στη γρήγορη & δίκαιη διευθέτηση των ζημιών

   Δίνουμε το πραγματικό νόημα στην Ασφάλιση