Είστε Ασφαλισμένοι ή απλά πληρώνετε;

 ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΝΟΙΩΘΕΤΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ!
Πόσο καλά γνωρίζετε τις ανάγκες Ασφάλισης & τα "ψιλά" γράμματα του Ασφαλιστηρίου;


Η Ασφάλιση είναι χρήσιμη για κάθε Ιδιώτη, Επαγγελματία ή Επιχειρηματία. Πολύ περισσότερο σε περίοδο οικονομικής κρίσης, όπου ενδιαφέρει η αξιοπιστία με το ελάχιστο κόστος
Το Ασφαλιστήριο είναι ιδιωτικό συμφωνητικό που αποζημιώνει σύμφωνα με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Γι' αυτό, πρέπει να ελέγχεται η αρτιότητα και η πληρότητά του.

Επικοινωνήστε μαζί μας ή / και διαβιβάστε μας, για έλεγχο, το Ασφαλιστήριο που ήδη έχετε

Στην ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ με τεχνογνωσία & εμπειρία, με κύρος & υπευθυνότητα

  • Συμβουλεύουμε  για τις απαραίτητες ασφαλιστικές καλύψεις
  • Μεριμνούμε πάντα για σωστές καλύψεις με βέλτιστο κόστος
  • Ελέγχουμε  την αρτιότητα & πληρότητα των ασφαλιστηρίων
  • Συμβάλλουμε στη γρήγορη & δίκαιη διευθέτηση των ζημιών

   Δίνουμε το πραγματικό νόημα στην Ασφάλιση!