Είστε Ασφαλισμένοι ή απλά πληρώνετε;

 ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΝΟΙΩΘΕΤΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ!
Πόσο καλά γνωρίζετε τις ανάγκες Ασφάλισης & τα "ψιλά" γράμματα του Ασφαλιστηρίου;


Η Ασφάλιση είναι χρήσιμη για κάθε Ιδιώτη, Επαγγελματία ή Επιχειρηματία. Αρκεί να είναι αξιόπιστη και στο σωστό κόστος (value for money).
Το Ασφαλιστήριο είναι ιδιωτικό συμφωνητικό που αποζημιώνει σύμφωνα με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Γι' αυτό, πρέπει να ελέγχεται η αρτιότητα και η πληρότητά του.

Στην ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ με τεχνογνωσία & εμπειρία, με κύρος & υπευθυνότητα

  • Συμβουλεύουμε  για τις απαραίτητες ασφαλιστικές καλύψεις
  • Μεριμνούμε για σωστές καλύψεις με βέλτιστο κόστος
  • Ελέγχουμε  την αρτιότητα & πληρότητα των ασφαλιστηρίων
  • Συμβάλλουμε στη γρήγορη & δίκαιη διευθέτηση ζημιών

 Επικοινωνήστε μαζί μας ή / και διαβιβάστε μας, για έλεγχο, το Ασφαλιστήριο που ήδη έχετεΔίνουμε το πραγματικό νόημα στην Ασφάλιση!