ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ _ Πρώτο βήμα!

Βασική προϋπόθεση για να προσεγγισθεί σωστά και οικονομικά κάποια ασφάλιση, είναι να υπάρχει κατάλληλη Αίτηση Ασφάλισης με κάποιες απαραίτητες πληροφορίες. Παρακάτω, αναφέρονται τυποποιημένες Αιτήσεις.
Στείλτε τη συμπληρωμένη Αίτηση στο info@cromar.gr με κοινοποίηση στο  gkoutinas@gkoutinas.gr και θα λάβετε άμεσα προσφορά μέσω της "CROMAR SA - Insurance Brokers, Εξουσιοδοτημένοι Ανταποκριτές Lloyd's".

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

   ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

   ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ