ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ _ Πρώτο βήμα!

Βασική προϋπόθεση για να προσεγγισθεί σωστά και οικονομικά κάποια ασφάλιση, είναι να υπάρχει κατάλληλη Αίτηση Ασφάλισης, συμπληρωμένη με τις απαραίτητες πληροφορίες, οι οποίες θεωρούνται εμπιστευτικές.
Παρακάτω, αναφέρονται τυποποιημένες Αιτήσεις για εξειδικεύμένες ασφαλίσεις, όπου η Εταιρεία "ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ" διαθέτει "πρόσθετη αξία" και μπορεί να συμβάλλει στο βέλτιστο αποτέλεσμα.

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

   ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

   ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ