ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ _ Πρώτο βήμα!

Βασική προϋπόθεση για να προσεγγισθεί σωστά και οικονομικά κάποια ασφάλιση, είναι να υπάρχει κατάλληλη Αίτηση Ασφάλισης με κάποιες απαραίτητες πληροφορίες.
Παρακάτω, αναφέρονται τυποποιημένες Αιτήσεις για εξειδικεύμένες ασφαλίσεις, όπου η Εταιρεία "ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ" προσφέρει λύσεις με "πρόσθετη αξία".

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

   ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

   ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ