ΕΤΑΙΡΕΙΑ _ Καινοτομία & Τεχνογνωσία!

Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 2002 από το Γιώργο Κουτίνα, Μηχανικό ΕΜΠ & ENSPM Γαλλίας, ο οποίος μετά από σημαντική εμπειρία Μηχανικού, εισήλθε στο χώρο των Ασφαλίσεων και εργάσθηκε αρχικά ως Underwriter επαγγελματικών και επιχειρηματικών κινδύνων σε διεθνή ασφαλιστικό όμιλο. Η Εταιρεία «ΚΟΥΤΙΝΑΣ Α.Ε.» λειτουργεί ως Broker Ασφαλίσεων, εστιάζοντας κυρίως στην ασφάλιση κινδύνων Επαγγελματιών - Φορέων Παροχής Υπηρεσιών, Κατασκευαστικών, Βιομηχανικών ή Εμπορικών Επιχειρήσεων. Το 2008 η Εταιρεία διαπιστεύθηκε από τα Lloyd’s του Λονδίνου και τον Απρίλιο του 2021 από τον διεθνή Όμιλο AXA XL Insurance, ως Εξουσιοδοτημένος Ανταποκριτής (Bionding Authority) στον εξειδικευμένο κλάδο Ασφάλισης Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης.
Στο πλαίσιο των εξελίξεων όπου οι συνέργειες είναι απαραίητες για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικής συνέχειας, το 2022 η εταιρεία ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ  εκχώρησε το χαρτοφυλάκιο ασφαλιστικών εργασιών και το προσωπικό της καθώς και τη Σύμβαση Εξουσιοδότησης στον κλάδο Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης, στην ομοειδή αλλά μεγαλύτερης δυναμικότητας εταιρεία “CROMAR SA, Insurance Brokers, Coverholder at Lloyd’s”. Η "ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ" συνεχίζει ως αποκλειστικός Συνεργάτης της CROMAR SA. Παράλληλα, ο κ. Γιώργος Κουτίνας δραστηριοποιείται και ως Εμπειρογνώμων Ασφαλίσεων.
 

ΑΡΧΕΣ
Σε ένα κόσμο που εξελίσσεται και που μοιραία αλλάζει ...
Σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον οικονομικής κρίσης, ανταγωνισμού & απαιτήσεων ...
Αξίες όπως Ήθος και Ηθική, Ποιότητα και Σεβασμός στον Πελάτη, για μας παραμένουν αναλλοίωτες
!

-  Αναγνωρίζουμε την αξία και τον καταξιωμένο ρόλο της ασφάλισης
-  Δημιουργούμε υγιείς και μακροχρόνιες επαγγελματικές σχέσεις
-  Μελετούμε τους κινδύνους και προτείνουμε βέλτιστες ασφαλίσεις
-  Μεριμνούμε για γρήγορη διευθέτηση ζημιών με δίκαια αποζημίωση
-  Επενδύουμε στην αναβάθμιση της γνώσης και της ποιότητας
- Δεν επιδιώκουμε ευκαιριακές λύσεις με αμφίβολη εξασφάλιση του Ασφαλισμένου Πελάτη αλλά με επαγγελματισμό και συνέπεια προσφέρουμε υπηρεσίες με “πρόσθετη αξία” που δίνουν το πραγματικό νόημα στον θεσμό της Ασφάλισης!