ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - Συχνές Ερωτήσεις

Τι σημαίνει Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης; ("Professional Indemnity” ή “Errors & Omissions” Insurance)

Σημαίνει νομική και οικονομική κάλυψη από Ασφαλιστική Εταιρεία των αξιώσεων αποζημίωσης, που προβάλλονται εις βάρος του Ασφαλισμένου για ενδεχόμενη ζημιά από λάθος ή παράλειψή του στην εφαρμογή της νομοθεσίας και των ισχυόντων κανόνων που διέπουν την επαγγελματική του δραστηριότητα.
____________________________________________________________________________________

Ποιους αφορά;

Τον κάθε Επαγγελματία (Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο) ο οποίος παρέχει υπηρεσίες έναντι αμοιβής.
____________________________________________________________________________________

Γιατί χρειάζεται;

 • Κάθε Επαγγελματίας, αναλαμβάνει ευθύνες που μπορεί να ζημιώσουν
Τόσο η νομοθεσία όσο και οι παράμετροι που διέπεουν την όποια επαγγελματική δραστηριότητα γίνονται όλο και πιό πολύπλοκες. Επιπλέον, τυχόν λάθη ή παραλείψεις είναι ανθρώπινες αδυναμίες ακόμη και για τον πλέον ευσυνείδητο επαγγελματία. Το "ξέρω καλά τη δουλειά μου" ή "ουδέποτε είχα το παραμικρό πρόβλημα" και άλλα παρόμοια, δεν είναι σοβαρά επιχειρήματα για ένα σοβαρό επαγγελματία ...
 • Οι ενδεχόμενες αξιώσεις αποζημίωσης εις βάρος κάποιου επαγγελματία μπορεί να είναι οικονομικά «δυσβάσταχτες» σε σχέση με την αμοιβή του
Είναι προφανές πως σε περίπτωση σωματικής βλάβης / θανάτου (αφορά Αρχιτέκτονες - Μηχανικούς και Γιατρούς) οι αξιώσεις για άμεσες και αποθετικές οικονομικές ζημιές (απώλεια εισοδήματος, ηθική βλάβη, ψυχική οδύνη) μπορεί να είναι υπερβολικά μεγάλες.
 • Τα συναλλακτικά ήθη αλλάζουν και ο κάθε Επαγγελματίας μπορεί να κατηγορηθεί ακόμη και κακοπροαίρετα για λάθη ή παραλείψεις που δεν έπραξε
Είναι βέβαιο πως η ανάθεση υπηρεσίας σε κάποιο βασίζεται σε κάποια σχέση εμπιστοσύνης και αναγνώρισης. Ωστόσο, αν κάτι "πάει στραβά" και ο Εργοδότης ζημιωθεί, είναι προφανές πως το λάθος ή η παράλειψη δεν συγχωρείται εύκολα. Εξάλλου, όπως ρητά ο νόμος ορίζει, αυτός που υπαίτια ζημιώνει υποχρεούται να αποζημιώνει. Είναι δε προφανές πως με την καθοδήγηση κάποιου έμπειρου δικηγόρου, η υπόθεση μπορεί να πάρει σοβαρές διαστάσεις ...
 • Οι σύγχρονες εξελίξεις επιβάλλουν την ασφάλιση της Επαγγελματικής Ευθύνης ως αντικειμενικό τεκμήριο αξιοπιστίας - εγγύησης των παρεχόμενων υπηρεσιών
Συνήθως όλοι διατείνονται πως είναι άριστοι επαγγελματίες και παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες. Εξάλλου, η ποιότητα είναι κάτι το υποκειμενικό και ο καθένας μπορεί να ισχυρίζεται πως την παρέχει. Η ασφαλισατική "εγγύηση" όμως πως κάποιος Τρίτος θα πληρώσει για τις τυχόν ζημιογόνες συνέπειες (μη ποιότητα) εξ αιτίας αμέλειας, λάθους ή παράλειψης, είναι προφανές πως είναι κάτι το διαφορετικό
Η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης αποτελεί σήμερα πάγια πρακτική σε όλες τις προηγμένες χώρες του κόσμου. Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με γνώμονα την Προστασία του Καταναλωτή επιβάλλει στα κράτη - μέλη την Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών (Απελευθέρωση Επαγγελμάτων) και την προστασία του Ανταγωνισμού. Είναι προφανές πως οι όποιες εξελίξεις δεν είναι προς την υποχρέωση "προσαρμογής" του Γάλλου, Γερμανού ή Ολλανδού στην πρακτική - νοοτροπία του Έλληνα ή του Βούλγαρου επαγγελματία ...
 • Ο σημερινός επαγγελματίας (Φυσικό Πρόσωπο ή Επιχείρηση) έχει ανάγκη από νομική & οικονομική προστασία, δηλαδή Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης για την απρόσκοπτη άσκηση της δραστηριότητάς του χωρίς άγχος για συνέπειες από τυχόν λάθη ή παραλείψεις του.
Πρόκειται για αξιόπιστο επαγγελματικό "εργαλείο" που δεν κοστίζει ακριβά και αποτελεί πάγια λειτουργική δαπάνη που εκπίπτει από τη φορολογητέα ύλη. Η ανάγκη για την υιοθέτησή της είναι ακόμη πιο σημαντική σε περίοδο οικονομικής κρίσης όπου το χρήμα είναι "δυσεύρετο και ακριβό". Επιπλέον, σε οικονομικά δύσκολες εποχές οι άνθρωποι δεν συγχωρούν / παραβλέπουν εύκολα λάθη ή παραλείψεις άλλων που τους ζημιώνουν οικονομικά ...
____________________________________________________________________________________

Τι καλύπτει ένα Ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Ευθύνης;

 • Νομική προστασία από έμπειρους Νομικούς Συμβούλους που η Ασφαλιστική Εταιρεία ορίζει για την προάσπιση των συμφερόντων του Ασφαλισμένου, όταν αυτός κατηγορείται για οικονομική ζημιά που προκάλεσε από ενδεχόμενο λάθος ή παράλειψή του ή ακόμη όταν κατηγορείται και για ποινικό αδίκημα σε θανάτου Τρίτου (αφορά Αρχιτέκτονες - Μηχανικούς και Γιατρούς)
 • Χρηματική αποζημίωση για άμεση ή έμμεση οικονομική ζημιά Εργοδότη ή Τρίτου (επακόλουθες χρηματικές απώλειες ακόμη και για ηθική βλάβη, δυσφήμιση, απώλεια πληροφοριών, ...)
 • Χρηματική αποζημίωση για Σωματικές Βλάβες ή και Θάνατο Τρίτων (αφορά Αρχιτέκτονες - Μηχανικούς και Γιατρούς)
 • Δαπάνες και δικαστικά έξοδα σε σχέση με αξιώσεις αποζημίωσης, που δεν μπορούν να διευθετηθούν με εξώδικο διακανονισμό
____________________________________________________________________________________

Τι πρέπει να προσέχουμε σε ένα ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Ευθύνης;

Το πλέον βασικό είναι η αξιοπιστία του Ασφαλιστή ο οποίος είναι υπόλογος για την ποιότητα του Ασφαλιστηρίου (αρτιότητα και πληρότητα της κάλυψης) και την αποφυγή αυτού που λέμε "ψιλά γράμματα" ή καταχρηστικές εξαιρέσεις, όπως:
 • Μη κάλυψη έμεσων /επακόλουθων χρηματικών αξιώσεων, που κατά βάση είναι η αντικειμενική ουσία ενός Ασφαλιστηρίου Επαγγελματικής Ευθύνης.
 • Ρητή αναφορά πως το Ασφαλιστήριο αποζημιώνει μόνο κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης!
____________________________________________________________________________________

Ένα Ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Ευθύνης αποζημιώνει κατόπιν απόφασης δικαστηρίου;

Όχι. Σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική ένα σωστό ασφαλιστήριο από αξιόπιστη Ασφαλιστική Εταιρεία, αποζημιώνει χωρίς προσφυγή σε δικαστικούς αγώνες αλλά κατόπιν νομικής ή/και τεχνικής Πραγματογνωμοσύνης, κατόπιν νομικής Διαμεσολάβησης (θεσμός που ισχύει και αναπτύσεται διεθνώς καθώς και στη χώρα μας) ή κατόπιν Διαιτησίας. Σπανιότατα κατόπιν δικαστικής απόφασης.
____________________________________________________________________________________

Τι προσφέρει στον Ασφαλισμένο η ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης;

 • Ουσιαστική νομική και οικονομική κάλυψη
 • Εγγύηση ότι για τυχόν οικονομική ζημιά Εργοδότη ή/και Τρίτου από λάθος ή παράλειψη του Ασφαλισμένου, θα αποζημιώσει κάποια Ασφαλιστική Εταιρεία
 • Άριστο δείγμα ποιότητος και φερεγγυότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών.
 • Κίνητρο δημιουργίας και οικονομικής προόδου, αφού με το αίσθημα ασφάλειας που προσφέρει ενθαρρύνει τον Ασφαλισμένο Επαγγελματία να αναλαμβάνει επαγγελματικούς κινδύνους και πρωτοβουλίες.
____________________________________________________________________________________

Πώς υλοποιείται μια τέτοια ασφάλιση;

Συμπλήρωση της τυποποιημένης αντίστοιχης με τη δραστηριότητα. (Ανατρέψτε στο ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ του μενού της Ιστοσελίδας να αναζητήστε την αντίστοιχη Αίτηση Ασφάλισης