ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΙΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ _ Ποιότητα & Αξιοπιστία!

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (100% Lloyd's)

Η Εταιρεία «ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ – Μεσίτες Ασφαλίσεων & Αντασφαλίσεων», από το 1999, αναπτύσσει συστηματική δραστηριότητα και έχει αναγνωρισθεί ως πρωτοπόρος στο συγκεκριμένο κλάδο ασφάλισης. Λειτουργώντας ως Ανταποκριτής των Lloyd’s (Binding Authority), εκδίδει με ανταγωνιστικό κόστος αξιόπιστα ασφαλιστήρια και μεριμνά για το διακανονισμό αξιώσεων αποζημίωσης (περισσότερα...)
___________________________________________________________________________________________________

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η υλοποίηση ενός τεχνικού έργου είναι διαδικασία έντασης κινδύνων & ευθυνών. Η «ΚΟΥΤΙΝΑΣ Α.Ε.» διαθέτοντας απαράμιλλη τεχνογνωσία και εμπειρία στο συγκεκριμένο τομέα, προτείνει βέλτιστες ασφαλιστικές καλύψεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες κατασκευής Δημόσιου ή Ιδιωτικού έργου (περισσότερα...) καθώς και σύνθετα έργα Σύμπραξης Δημόσιου - Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) ή Έργα Παραχώρησης (περισσότερα...)
__________________________________________________________________________________________

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Πέρα από τη βασική ασφάλιση Περιουσιακών Στοιχείων και Απώλειας Εσόδων/Κερδών, η Εταιρεία «ΚΟΥΤΙΝΑΣ Α.Ε.» προτείνει άρτιες και ολοκληρωμένες ασφαλιστικές καλύψεις κατάλληλα προσαρμοσμένες στους κινδύνους και τις ευθύνες της εκάστοτε επιχείρησης, διασφαλίζοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη βιωσιμότητά της, την ανταγωνιστικότητα και τα συμφέροντά της (περισσότερα...)
__________________________________________________________________________________________

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Οι σύγχρονες εξελίξεις και η οικονομική κρίση δημιουργούν συνθήκες έντονου ανταγωνισμού και έντασης κινδύνου. Η Ασφάλιση είναι η μόνη λύση για τη νομική & οικονομική θωράκιση έναντι των κινδύνων. Η «ΚΟΥΤΙΝΑΣ Α.Ε.» προσεγγίζοντας τους Lloyd’s / αγορά του Λονδίνου, είναι σε θέση ναπροτείνει λύσεις σε εξειδικευμένες ασφαλίσεις που η εγχώρια ασφαλιστική αγορά εμφανίζει αδυναμία να ανταποκριθεί με τη δέουσα επάρκεια και αξιοπιστία (περισσότερα...)
_________________________________________________________________________________________

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ / RISK MANAGEMENT

Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ορθολογική διαχείριση επαγγελματικών και επιχειρηματικών κινδύνων με στόχο την ποιότητα, την ασφάλεια και την οικονομία προς όφελος των Καταναλωτών, του κοινωνικού συνόλου, του Περιβάλλοντος και των εκάστοτε Ιδιοκτητών – Μετόχων της Επιχείρησης (περισσότερα…)