ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Συχνές Ερωτήσεις

Τι πρέπει να γνωρίζει ο σύγχρονος Επιχειρηματίας; 

Ότι η Ασφάλιση αποτελεί μικρή επένδυση η οποία συμβάλλει στη βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα της Επιχείρησης.
Ότι αυτό που πρέπει να τον ενδιαφέρει είναι η αρτιότητα και πληρότητα κάλυψης των επιχειρηματικών κινδύνων και όχι το «φτηνό» ασφαλιστήριο που μπορεί να του κοστίσει ακριβά!

Τι περιλαμβάνει η Ασφάλιση επιχειρηματικών κινδύνων;

Περιλαμβάνει κατά βάση κάλυψη των περιουσιακών στοιχείων έναντι Πυρός & λοιπών κατονομαζόμενων κινδύνων και σε μερικές περιπτώσεις με την επέκταση Απώλειας εσόδων/ κερδών. Οι σύγχρονες εξελίξεις όμως επιβάλλουν την ανάγκη για ασφαλιστική κάλυψη και των ευθυνών που συνδέονται με τη φύση της επιχείρησης και τη δραστηριότητά της.

Τι πρέπει να προσέχουμε σε ένα βασικό Ασφαλιστήριο Περιουσίας; 

Να μην υπάρχει υπασφάλιση! Τουλάχιστον κάθε τρία,αν όχι δύο, χρόνια πρέπει σε συνεργασία του Ασφαλιζομένου και του Ασφαλιστικού Συμβούλου να γίνεται αναπροσαρμογή των ασφαλιζόμενων κεφαλαίων ώστε αυτά να προσεγγίζουν τις πραγματικές αξίες αντικατάστασης. Σε ειδικές σημαντικές αλλαγές στα δεδομένα της Επιχείρησης (επεκτάσεις, συγχωνεύσεις κλπ) ίσως είναι απαραίτητη η συνδρομή Πραγματογνώμονα – Εκτιμητή αξιών.

Τι σημαίνει "υπασφάλιση"; 

Στο εκάστοτε Ασφαλιστήριο εμφανίζεται το μέγιστο ποσό που μπορεί να αποζημιώσει η Ασφαλιστική Εταιρεία. Αν σε περίπτωση ζημιάς η πραγματική αξία στην οποία πρέπει να γίνει η αποζημίωση είναι μεγαλύτερη τότε έχουμε «υπασφάλιση». Σύμφωνα με την ασφαλιστική πρακτική αλλά και το νόμο, θα ισχύσει αναλογική αποζημίωση, που σε συνδυασμό με το ποσό της Απαλλαγής θα σημαίνει σοβαρό πρόβλημα για την ασφαλιζόμενη Επιχείρηση.
Στην ευρύτερη έννοια «υπασφάλιση» μπορεί να θεωρηθεί κάλυψη Αστικής Ευθύνης με πολύ χαμηλά/ ανεπαρκή όρια αποζημίωσης. Είναι σύνηθες να υπάρχουν ασφαλιστήρια με όριο αποζημίωσης για σωματικές βλάβες/ θάνατος ποσά κάτω των 100.000€/ άτομο.
Επίσης, «υπασφάλιση» μπορεί να θεωρηθεί και η κάλυψη με ιδιαίτερα περιοριστικούς και ενίοτε «καταχρηστικούς» ειδικούς όρους …

Ποιος ευθύνεται στην περίπτωση της "υπασφάλισης";

Κατά βάση ο Διαμεσολαβών Μεσίτης, Πράκτορας ή Σύμβουλος Ασφαλίσεων. Έχει επαγγελματιή ευθύνη να συμβουλεύσει σωστά και συνετά τον Ασφαλισμένο Πελάτη του και να τον διαφυλάξει από τη δυσάρεστη κατάσταση να μην μπορεί να αποζημιωθεί αντικειμενικά όταν συμβεί «το κακό».

Πως υλοποιείται μια σωστή ασφάλιση Επιχειρήσεων;
 
Όπως και κάθε Ασφάλιση. Με τη συμπλήρωση κατάλληλης Αίτησης και με την προσκόμιση των απαραίτητων πληροφοριών. Φυσικά,με τη συνδρομή εξειδικευμένου Ασφαλιστικού Συμβούλου. Ο τελευταίος διαθέτοντας επαρκή ασφαλιστική κάλυψη Επαγγελματικής Ευθύνης για τα τυχόν λάθη ή παραλήψεις που μπορούν να ζημιώσουν τον Πελάτη του, θα πρέπει να είναι σε θέση:
  • να προσφέρει σωστή ενημέρωση γύρω από τους κινδύνους και την ασφάλισή τους
  • να διαπραγματεύεται το κόστος ελέγχοντας τους όρους ασφάλισης και
  • να διευθετεί αποτελεσματικά τις τυχόν ζημιές ή απαιτήσεις αποζημίωσης