ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ _ Η γνώση είναι πιο χρήσιμη όταν μοιράζεται!

Πιστεύουμε στη δύναμη της επικοινωνίας. Με τη γόνιμη επικοινωνία δηλώνουμε την υπευθυνότητά μας, αναγκαζόμαστε να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας, βοηθούμε τους Συνεργάτες μας, εμπνέουμε σιγουριά και ασφάλεια στους Πελάτες μας.

Η εφαρμογή του θεσμού της ασφάλισης για την ορθολογική κάλυψη επαγγελματικών & επιχειρηματικών κινδύνων εμφανίζει σημαντική υστέρηση στη χώρα μας. Επιθυμώντας να συμβάλλω στην ανάπτυξη του θεσμού και στην καλλιέργεια ασφαλιστικής συνείδησης, δημοσιεύω κατά καιρούς διάφορα άρθρα. Στα τελευταία χρόνια, τα άρθρα δημοσιεύονται στο προσωπικό μου Ιστολόγιο (Blog) www.professional-liability.gr και σε διάφορα Μέσα Ηλεκτρονικής Ενημέρωσης (Portals), κυρίως στο www.nextdeal.gr, που έχει τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στον κλάδο των ασφαλίσεων. Παλαιότερα, οι δημοσιεύσεις γίνονταν σε έγκριτα έντυπα (περιοδικά, εφημερίδες, ειδικά αφιερώματα) του οικονομικού, τεχνικού και ασφαλιστικού τύπου. Αναφέρεται παρακάτω κατάλογος άρθρων που έχουν δημοσιευθεί.
Γιώργος Κουτίνας
Εμπειρογνώμων Ασφαλίσεων
____________________________________________________________________________________________________________________________

2023

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 11/01/2023.
Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Ασφάλιση γενικής & επαγγελματικής αστικής ευθύνης: Υποχρεωτική αλλά πως;” αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

2022

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 21/11/2022.
Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Ασφαλίσεις τεχνικών έργων: Να γνωρίζει η αγορά” αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΥΠΟΔΟΜΕΣ» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 16/11/2022.
Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Έργα ΣΔΙΤ και παραγωγικές επενδύσεις: Σημαντική παράμετρος η διαχείριση κινδύνων” αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "ΥΠΟΔΟΜΕΣ".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 01/06/2022.
Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Τουριστικές επιχειρήσεις & ασφάλιση (ΙV): Γραφεία Θεματικού Τουρισμού. Αναγκαία η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης” αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 23/05/2022.
Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Τουριστικές επιχειρήσεις & ασφάλιση (ΙΙΙ): Τουριστικοί Πράκτορες. Απαραίτητη η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης” αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 16/05/2022.
Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Τουριστικές επιχειρήσεις & ασφάλιση (ΙΙ): Ξενοδοχεία. Αναγκαία η ορθολογική Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης” αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 06/05/2022.
Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Τουριστικές επιχειρήσεις & ασφάλιση (Ι): Ευαίσθητος κλάδος της οικονομίας με ένταση Ευθύνης” αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 29/03/2022.
Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Επαγγελματίες & Καταναλωτές: Διασφάλιση μέσω Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης” αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΥΠΟΔΟΜΕΣ» Ημερήσια εξειδικευμένη Πύλη Ενημέρωσης, 08/03/2022.
Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Ιδιωτικοί φορείς επίβλεψης και δημόσια έργα – Ρυθμιστικός παράγων η αστική ευθύνη” αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "ΥΠΟΔΟΜΕΣ".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 26/01/2022.
Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Χιονοθύελλα & ευθύνες - Υπάρχει και η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης!” αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

2021

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 30/12/2021.
Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Ποιότητα & ασφάλιση αστικής ευθύνης (ΙΙ) - Εργαλεία διασφάλισης Καταναλωτή / Κοινωνικού Συνόλου” αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 22/12/2021.
Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Ποιότητα & ασφάλιση αστικής ευθύνης (Ι) Διαχρονικής αξίας παράμετροι του σύγχρονου “επιχειρείν” αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 21/12/2021.
Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Ποιότητα & Ασφάλιση αστικής ευθύνης - Προσεγγίζοντας την ουσία της Ασφάλισης" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 30/11/2021.
Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός: Απαραίτητη η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 05/11/2021.
Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Υποχρεωτική ασφάλιση ακινήτων (IΙΙ): Το τεχνοκρατικό μοντέλο της Τουρκίας" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 04/11/2021.
Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Υποχρεωτική ασφάλιση ακινήτων (IΙ): Σύγχρονες θεσμικές εξελίξεις που την επηρεάζουν" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 03/11/2021.
Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Υποχρεωτική ασφάλιση ακινήτων (I): Απαιτείται ολιστική προσέγγιση του θέματος" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 02/11/2021.
Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Υποχρεωτική ασφάλιση ακινήτων: Απόψεις που η αγορά καλό είναι να γνωρίζει" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 19/10/2021.
Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Υπευθυνότητα & Ευθύνη: Σε μια κοινωνία που αλλάζει" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 12/08/2021.
Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Ζημιές από Θεομηνίες & Ιδιωτική Ασφάλιση: Αναγκαίος ο εξορθολογισμός" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 12/07/2021.
Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Ταξιδιωτικοί πράκτορες (Tour Operators): Θέμα ουσίας η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 24/04/2021.
Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Διαχειριστές Αφερεγγυότητας: Θεσμική υποχρέωση η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 14/04/2021.
Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης: Δύσκολος κλάδος αλλά υπάρχουν λύσεις" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 13/04/2021.
Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης: Μόνο για γερούς "παίχτες"!" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 12/03/2021.
Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης δικηγόρου: Ας αντιγράψουμε τους Κύπριους αδελφούς!" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 05/03/2021.
Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Επαγγελματική ευθύνη δικηγόρου (V): Αξιόπιστη & οικονομική Ασφάλιση από τους Ειδικούς" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 04/03/2021.
Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης δικηγόρου (ΙV): Χρήσιμο "εργαλείο" στο σύγχρονο επαγγελματία" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 03/03/2021.
Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Επαγγελματική ευθύνη δικηγόρου (ΙΙΙ): Προστασία Καταναλωτή & Παροχή Υπηρεσιών" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 02/03/2021.
Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Επαγγελματική ευθύνη δικηγόρου (ΙΙ): Υπάρχει και δεν είναι στο "απυρόβλητο" ο δικηγόρος" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 01/03/2021.
Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Επαγγελματική ευθύνη δικηγόρου (Ι): Θεσμικό πλαίσιο και επισημάνσεις..." αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 26/02/2021.
Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Επαγγελματική ευθύνη δικηγόρου και ασφάλιση: Μια υπεύθυνη αντικειμενική προσέγγιση" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 15/02/2021.
Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Ασφαλιστήρια αστικής ευθύνης: Αναγκαία η ποιότητά τους για την ανάπτυξη του Κλάδου" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 05/02/2021.
Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Προστασία καταναλωτή και ασφάλιση: Πρέπει να γνωρίζουμε..." αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 05/01/2021.
«B2Green» Εξειδικευμένη Πύλη Ενημέρωσης Τεχνικών, 05/01/2021.
Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων & ευθύνη: Αφορά Ιδιώτες, Επενδυτές, Μηχανικούς, Μεσίτες, Δικηγόρους και Ασφαλιστές" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal" και του "B2Green".

2020

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 10/12/2020.
Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Επαγγελματική ευθύνη: Λάθη & παραλείψεις που μπορεί να κοστίσουν..." αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 27/11/2020.
Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Σύστημα παραγωγής τεχνικών έργων: Παράγων εκσυγχρονισμού η Ασφάλιση" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 04/11/2020.
Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Ασφάλιση ευθύνης ανεξάρτητων συμβούλων: Προϊόν της ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ με χαμηλό κόστος & αξιοπιστία Lloyd’s" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 29/10/2020.
Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Νέες μορφές απασχόλησης λόγω κορωνοϊού: Χρήσιμο "εργαλείο" η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 15/10/2020.
Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Τεχνικά έργα στην Ελλάδα: Ποιος θα τα ασφαλίσει;" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 05/10/2020.
Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Ιδιωτική ασφάλιση στην Ελλάδα: Αγώνας για το αυτονόητο!" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΥΠΟΔΟΜΕΣ» Ημερήσια ηλεκτρονική πύλη ενημέρωσης, 29/09/2020.
Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Παραγωγή Δημοσίων Έργων: Μια σύγχρονη τεχνοκρατική προσέγγιση" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "ΥΠΟΔΟΜΕΣ".

«ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ» Ημερήσια ηλεκτρονική ιστοσελίδα εφημερίδος, 28/09/2020.
Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Αστική επαγγελματική ευθύνη: Τι είναι και σε ποιους είναι απαραίτητη;" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του protothema.gr.

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 21/09/2020.
Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Τομέας τεχνικών έργων: Ενδιαφέρει ιδιαίτερα τον Κλάδο Ασφαλίσεων" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΥΠΟΔΟΜΕΣ» Ημερήσια ηλεκτρονική πύλη ενημέρωσης, 09/09/2020.
Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Εκσυγχρονισμός συστήματος παραγωγής Δημόσιων Έργων: Διαχρονική ουτοπία ή κρυφή ελπίδα;" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "ΥΠΟΔΟΜΕΣ".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 07/09/2020.
Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Κορωνοϊός: Αφύπνισε & προβληματίζει την Ασφαλιστική Αγορά!" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 04/09/2020.
Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Ασφαλιστικός διαμεσολαβητής: Απαραίτητος αλλά..." αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 27/08/2020.
Ανακοίνωση κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Ασφάλιση Drone: Ασφαλιστήριο Lloyd’s μέσω ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 24/08/2020.
Άρθρο με θέμα: "Ελληνική ασφαλιστική αγορά: Ποιο είναι το μέλλον; (Quo vadis?) " αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 29/07/2020.
Άρθρο με θέμα: "Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης ασφαλιστών: Υπάρχουν ακόμη ερωτήματα!" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 03/07/2020.
Άρθρο με θέμα: "Ασφάλιση & Ασφαλιστήριο - Καταναλωτές (και Ασφαλιστές), τι πρέπει να γνωρίζετε" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 16/06/2020.
Άρθρο με θέμα: "Εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας - Λούνα Παρκ: Ευρωπαϊκή εναρμόνιση & Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 01/06/2020.
Άρθρο με θέμα: "Ποιότητα ασφαλιστηρίων: Αναγκαία για την ανάπτυξη της Ιδιωτικής Ασφάλισης" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 29/05/2020.
Άρθρο με θέμα: "Ιδιωτική ασφάλιση στην Ελλάδα: Ανάπτυξη παρά τον κορωνοϊό και την οικονομική κρίση!" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 27/05/2020.
Άρθρο με θέμα: "Εργατικά ατυχήματα & αστική ευθύνη: Πεδίο δράσης για την ασφαλιστική αγορά!" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 25/05/2020.
Άρθρο με θέμα: "Αστική ευθύνη συστημάτων κλιματισμού: Ασφαλίζεται;" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 06/05/2020.
Άρθρο με θέμα: "Κορωνοϊός: Θα αναδείξει την αξιοπιστία της Ιδιωτικής Ασφάλισης!" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 23/04/2020.
Άρθρο με θέμα: "Κορωνοϊός & Ασφάλιση: Σε διαδικασία ελέγχου αξιοπιστίας" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΔΕΛΤΙΟΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Τεύχος Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2020. 
Άρθρο με θέμα: «Ανάπτυξη Ασφαλιστικής Αγοράς: Απαιτείται μια νέα δυναμική προσέγγιση»

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 28/02/2020.
Άρθρο με θέμα: "Ασφαλιστική διαμεσολάβηση στην Ελλάδα: Αναγκαία η ανάδειξη του Μεσίτη Ασφαλίσεων" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 14/02/2020.
Άρθρο με θέμα: "Ανάπτυξη ασφαλιστικής αγοράς: Απαιτείται μια νέα δυναμική προσέγγιση" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«B2Green» Ημερήσια Ηλεκτροινκή Πύλη Ενημέρωσης Τεχνικών, 07/02/2020.
Άρθρο με θέμα: "Ελεγκτές Δόμησης: Απαιτείται προσοχή στα θέματα ευθύνης Μηχανικού" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "B2Green".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 29/01/2020.
Άρθρο με θέμα: "Ασφαλιστική διαμεσολάβηση & Αγορά Lloyd's: Ο ρόλος της "ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ"" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 28/01/2020.
Άρθρο με θέμα: "Ασφαλιστική διαμεσολάβηση: Απαιτούνται θεσμικές αλλαγές και συνέργειες" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

2019

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 19/12/2019.
Άρθρο με θέμα: "Ιατρική ευθύνη: Σύγχρονη ορθολογική προσέγγιση" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 09/12/2019.
Άρθρο με θέμα: "Ιατρική ευθύνη & ασφάλιση: Χρειάζεται σωστή προσέγγιση" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«NEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 4/12/2019.
Άρθρο με θέμα: "Τεχνικά έργα & Ασφάλιση: Υπάρχουν κάποιες εξελίξεις αλλά..." αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 15/11/2019.
Άρθρο με θέμα: "Υγεία και Ασφάλεια Εργασίας: Ενδιαφέρει ιδιαίτερα και την Ασφαλιστική Αγορά" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 11/11/2019.
Άρθρο με θέμα: "Ρομποτική ιατρική & Αστική Ευθύνη: Απαιτείται ορθολογική προσέγγιση της ασφάλισης" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«IDRONES» & «ΝEXT DEAL» Ημερήσιες ενημερωτικές ιστοσελίδες, 08/11/2019.
Άρθρο με θέμα: "ΑΣΦΑΛΙΣΗ DRONE & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΖΗΜΙΩΝ: Ερωτήσεις & Απαντήσεις από τους Ειδικούς" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "iDRONES" και "NextDeal".

«B2Green» & «ΝEXT DEAL» Ημερήσιες ηλεκτρονικές Πύλες Ενημέρωσης, 22/10/2019.
Άρθρο με θέμα: "Μελέτη & Κατασκευή Οικοδομικών Έργων: Ενδιαφέρει Μηχανικούς αλλά και Ασφαλιστές" δημοσιεύθηκε στο BLOG , στο Portal του "NextDeal" και στην ηλεκτρονική Πύλη Ενημέρωσης Τεχνικών "B2Green".

«B2Green» Ημερήσια ηλεκτρονική Πύλη Ενημέρωσης Τεχνικών, 16/10/2019.
Άρθρο με θέμα: "ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ e-ΕΠΟΧΗ: Ο Ρόλος & οι Ευθύνες τους" δημοσιεύθηκε στο BLOG και στην ηλεκτρονική Πύλη Ενημέρωσης Τεχνικών "B2Green".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 24/09/2019.
Άρθρο με θέμα: "Τουρισμός: Επιχειρηματικός κλάδος με ευαισθησίες!" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 18/09/2019.
Άρθρο με θέμα: "Ασφαλιστικά προϊόντα και καταναλωτές: Η αξιοπιστία να αποδεικνύεται στην πράξη" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«IDRONES» Ημερήσια ενημερωτική ιστοσελίδα για τα drones, 17/09/2019.
Άρθρο με θέμα: "DRONES & ΑΣΦΑΛΙΣΗ (ΙΙ): Ερωτήσεις & Υπεύθυνες απαντήσεις από τους Ειδικούς" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "iDRONES".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 03/09/2019.
Άρθρο με θέμα: "Επιχειρήσεις ψυχαγωγίας: Βασική παράμετρος η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«IDRONES» Ημερήσια ενημερωτική ιστοσελίδα για τα drones, 29/08/2019.
Άρθρο με θέμα: "DRONES & ΑΣΦΑΛΙΣΗ: Υπεύθυνη ενημέρωση από τους Ειδικούς" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "iDRONES".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 26/07/2019.
Άρθρο με θέμα: "Μελλοντικές επενδύσεις: Στοιχείο εκσυγχρονισμού η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 18/07/2019.
Άρθρο με θέμα: "Ασφάλιση αστικής ευθύνης εργοδότη: Καιρός να την “ανακαλύψουμε” στη χώρα μας!" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 04/06/2019.
Άρθρο με θέμα: "Ιδιωτική ασφάλιση & ασφαλιστική διαμεσολάβηση: Κάτι δεν "στέκεται" σωστά σε αυτή τη χώρα" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 30/05/2019.
Άρθρο με θέμα: "Drones: Θεσμικό πλαίσιο & Ασφάλιση κινδύνων από τη χρήση τους" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 23/04/2019.
Άρθρο με θέμα: "Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης δικηγόρου: Λύση Lloyd’s, για Δικηγόρους και για Ασφαλιστές!" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 22/04/2019.
Άρθρο με θέμα: "Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης δικηγόρου: Γιατί, ούτε οι Δικηγόροι είναι στο “απυρόβλητο”!" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 19/04/2019.
Άρθρο με θέμα: "Ιδιωτική Ασφάλιση: Αξιόπιστη και με καλές προοπτικές, αλλά πώς;" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 17/04/2019.
Άρθρο με θέμα: "Επαγγελματική ευθύνη μηχανικού: Τι πρέπει να γνωρίζουμε για το Ασφαλιστήριο;" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 02/04/2019.
Άρθρο με θέμα: "Τεχνικά έργα στην Ελλάδα: “Κλειδί” εξορθολογισμού η Ασφάλιση!" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 29/03/2019.
Άρθρο με θέμα: "Πιστοποίηση ποιότητας προϊόντων: Ενδιαφέρει και την Ασφαλιστική Αγορά" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 28/03/2019.
Άρθρο με θέμα: "Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός & αστική ευθύνη: Απαραίτητη η ασφάλιση" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 27/03/2019.
Άρθρο με θέμα: "Επιχειρηματικές ασφαλίσεις: Απαιτούν επαγγελματικές συνέργειες" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«B2Green» Ημερήσια Ηλεκτροινκή Πύλη Ενημέρωσης Τεχνικών, 22/03/2019.
Άρθρο με θέμα: "Επαγγελματική ευθύνη μηχανικού (Γ' μέρος): Ασφάλιση, γιατί χρειάζεται;" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "B2Green".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 22/03/2019.
Άρθρο με θέμα: "Ευθύνες νοσοκομείων και Ασφάλιση: Αστική Ευθύνη" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«B2Green» Ημερήσια Ηλεκτροινκή Πύλη Ενημέρωσης Τεχνικών, 18/03/2019.
Άρθρο με θέμα: "Επαγγελματική ευθύνη μηχανικού (Β' μέρος): Πρέπει να ασφαλίζεται;" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "B2Green".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 15/03/2019.
Άρθρο με θέμα: "Ιατρικός τουρισμός: "Κλειδί" η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 14/03/2019.
Άρθρο με θέμα: "Θεσμικό πλαίσιο ιδιωτικών κλινικών: Αναγκαίος ο πραγματικός εκσυγχρονισμός" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«B2Green» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, 13/03/2019.
Άρθρο με θέμα: "Επαγγελματική ευθύνη μηχανικού (Α' μέρος): Τα λάθη είναι ανθρώπινα. Ναι, αλλά πώς;" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "B2Green".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 13/03/2019.
Άρθρο με θέμα: "Ευθύνη: Αφορά τον κάθε σύγχρονο επαγγελματία" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«B2Green» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, 06/03/2019.
Άρθρο με θέμα: "Επάγγελμα μηχανικού & ευθύνες: Με απλά λόγια & λογική Μηχανικού!" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "B2Green".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 06/03/2019.
Άρθρο με θέμα: "Ιατρικός τουρισμός & ιδιωτική ασφάλιση: Ναι μεν αλλά..." αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 25/02/2019.
Άρθρο με θέμα: "Τύπος “Claims Made” & Εκτεταμένη Περίοδος Προβολής Απαιτήσεων" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 21/02/2019.
Άρθρο με θέμα: "Ασφαλιστήρια αστικής ευθύνης: «Εφαρμοστέο Δίκαιο», «Δικαιοδοσία» & «Γεωγραφικά Όρια»" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 18/02/2019.
Άρθρο με θέμα: "Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης: Η "ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ" προσφέρει Λύσεις & Συνέργεια με Ασφαλιστές" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 15/02/2019.
Άρθρο με θέμα: "Ασφάλιση αστικής ευθύνης: Εξέλιξη & προϊόντα "νέας γενιάς"" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 07/02/2019.
Άρθρο με θέμα: "Ασφάλιση αστικής ευθύνης Τουριστικών Πρακτόρων: Προϊόν Lloyd’s μέσω της “ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ”" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 04/02/2019.
Άρθρο με θέμα: "Ασφάλιση επιχειρήσεων: Εύλογες ερωτήσεις και υπεύθυνες απαντήσεις" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 01/02/2019.
Άρθρο με θέμα: "Ασφάλιση αστικής ευθύνης: Ενημέρωση και λύσεις από την ΚΟΥΤΙΝΑΣ Α.Ε." αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 28/01/2019.
Άρθρο με θέμα: "Εκτιμήσεις & Ευθύνη Εκτιμητή: Αναγκαία η Πιστοποίηση και η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 23/01/2019.
Άρθρο με θέμα: "Ταξιδιωτικοί πράκτορες & Αστική Ευθύνη: Ασφάλιση ουσίας και όχι απλά για την Άδεια του ΕΟΤ!" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 14/01/2019.
Άρθρο με θέμα: "Ιατρικός Τουρισμός & Αστική Ευθύνη: Απαιτείται αξιοπιστία & υπευθυνότητα!" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 09/01/2019.
Άρθρο με θέμα: "Αστική ευθύνη ξενοδοχειακών επιχειρήσεων: Κίνδυνος που συνήθως υποβαθμίζεται!" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 07/01/2019.
Άρθρο με θέμα: "Ηλεκτρονική Πολεοδομία: Ενδιαφέρει και την ασφαλιστική αγορά!" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".


2018

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 20 Δεκεμβρίου 2018.
Άρθρο με θέμα: "Επαγγελματική Ευθύνη Ασφαλιστή: Καθρέφτης αξιοπιστίας της Ιδιωτικής Ασφάλισης" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 19 Δεκεμβρίου 2018.
Άρθρο με θέμα: "
Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης: “Εργαλείο” για τον σύγχρονο Ασφαλιστή" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 18 Δεκεμβρίου 2018.
Άρθρο με θέμα: "
Ασφάλιση αστικής ευθύνης επιχειρήσεων: Εξέλιξη & προϊόντα "νέας γενιάς"" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«naftemporiki.gr» Ημερήσια οικονομική ηλεκτρονική εφημερίδα, 11 Δεκεμβρίου 2018.
Άρθρο με θέμα: "Ηλεκτρονική Πολεοδομία: Αφορά καταναλωτές, επενδυτές, μηχανικούς" αναρτήθηκε στο BLOG δημοσιεύθηκε στην naftemporiki.gr.

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 10 Δεκεμβρίου 2018.
Άρθρο με θέμα: "Προστασία καταναλωτή & ασφάλιση: Τι πρέπει να γνωρίζουμε;" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 04 Δεκεμβρίου 2018.
Άρθρο με θέμα τη Συμμετοχή της ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ σε ειδικό Συνέδριο για τα DRONES αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 29 Νοεμβίου 2018.
Άρθρο με θέμα: "Αστική Ευθύνη & Ασφάλιση: Η ελληνική πραγματικότητα" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 30 Οκτωβρίου 2018.
Άρθρο με θέμα: "Ασφάλιση έναντι Φυσικών Καταστροφών: Αναγκαία, πέρα από την όποια Πρόληψη!" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 24 Σεπτεμβρίου 2018.
Άρθρο με θέμα: "Οδηγία IDD & Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση: Σκέψεις και ανησυχίες” αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«naftemporiki.gr» Ημερήσια οικονομική ηλεκτρονική εφημερίδα, 09 Σεπτεμβρίου 2018.
Άρθρο με θέμα: "Αγορά ιδιωτικής ασφάλισης: Σε φάση εκσυγχρονισμού με την Ευρωπαϊκή Οδηγία IDD" αναρτήθηκε στο BLOG δημοσιεύθηκε στην naftemporiki.gr.

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 24 Ιουλίου 2018.
Άρθρο με θέμα: "Οδηγία IDD: Όχι στην υποβάθμιση του Μεσίτη και στην κατάργηση του Συμβούλου Ασφαλίσεων” αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 18 Ιουλίου 2018.
«iDRONES» Εξειδικευμένη Πύλη ηλεκτρονικής ενημέρωσης, 12 Ιουλίου 2018.
Άρθρο με θέμα: "DRONES & ΑΣΦΑΛΙΣΗ: 10 Εύλογες ερωτήσεις - 10 Υπεύθυνες απαντήσεις” αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "iDRONES" και του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 22 Ιουνίου 2018.
Άρθρο με θέμα: “Ασφαλιστική διαμεσολάβηση: Εκσυγχρονισμός στο πνεύμα της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας IDD” αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 14 Ιουνίου 2018.
Άρθρο με θέμα: “Ασφαλιστική διαμεσολάβηση και IDD - Να μη χαθεί η ευκαιρία! ” αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 30 Μαΐου 2018.
Άρθρο με θέμα: “Τι γνωρίζετε για την ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης διαχειριστή αφερεγγυότητας;” αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 22 Μαΐου 2018.
Άρθρο με θέμα: “ Κανονισμός GDPR: Τί θα γίνει μετά τις 25 Μαΐου 2018; ” αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 18 Μαΐου 2018.
Άρθρο με θέμα:Αστική ευθύνη και ασφάλιση: Υπεύθυνη ελεύθερη άποψη! ” αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«naftemporiki.gr» Ημερήσια οικονομική ηλεκτρονική εφημερίδα, 29 Ιανουαρίου 2018.
Άρθρο με θέμα: "Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: Πρόληψη και ασφάλιση κινδύνων" αναρτήθηκε στο BLOG δημοσιεύθηκε στην naftemporiki.gr.
 

2017

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 24 Νοεμβρίου 2017.
Άρθρο με θέμα: “Τουριστικά γραφεία & διοργανωτές ταξιδιών: Κάλυψη Αστικής Ευθύνης με Ασφαλιστήριο LLOYD’S!” αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«naftemporiki.gr» Ημερήσια οικονομική ηλεκτρονική εφημερίδα, 13 Οκτωβρίου 2017.
Άρθρο με θέμα: "Πολεοδομική μεταρρύθμιση: «Κλειδί» η Επαγγελματική Ευθύνη Μηχανικών" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στην naftemporiki.gr

«naftemporiki.gr» Ημερήσια οικονομική ηλεκτρονική εφημερίδα, 29 Σεπτεμβρίου 2017.
Άρθρο με θέμα: "Θαλάσσια περιβαλλοντική ρύπανση και αστική ευθύνη" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στην naftemporiki.gr

«underwriter.gr» Κεντρικό portal για την ασφαλιστική αγορά , 20 Ιουνίου 2017.
Συνέντευξη με θέμα: "Οι Μεσίτες κινούνται σε θολό, χωρίς κανόνες τοπίο" δημοσιεύθηκε στο underwriter.gr

«Ελεύθερος Τύπος» Εφημερίδα , 19 Ιουνίου 2017.
Συνέντευξη με θέμα "Σωτήρια λύση με μικρό κόστος για να μην πληρώσετε ακριβά τα λάθη σας" δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»

«insuranceforum.gr» Κεντρικό portal ενημέρωσης , 5 Μαΐου 2017.
Άρθρο με θέμα: "Eίσαι στέλεχος επιχείρησης. Είσαι ασφαλισμένος" δημοσιεύθηκε στο insuranceforum.gr

«naftemporiki.gr» Ημερήσια οικονομική ηλεκτρονική εφημερίδα, 28 Απριλίου 2017.
Άρθρο με θέμα: "Τυποποίηση - Διαπίστευση - Πιστοποίηση: Μηχανισμοί διασφάλισης της σύγχρονης Αγοράς" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στην naftemporiki.gr

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά, 27 Απριλίου 2017.
Άρθρο με θέμα: “ 28 Απριλίου: Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία. Μήνυμα και για την ασφαλιστική αγορά!” αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«naftemporiki.gr» Ημερήσια οικονομική ηλεκτρονική εφημερίδα, 13 Φεβρουαρίου 2017.
Άρθρο με θέμα: "Υπάρχει λύση στο πρόβλημα των "εκπτώσεων" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στην naftemporiki.gr


2016

«Ο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ» Μηνιαία έντυπη εφημερίδα για τους Ηλεκτρολόγους, Απρίλιος 2016.
Άρθρο με θέμα: "Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Ο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ»

«naftemporiki.gr» Ημερήσια οικονομική ηλεκτρονική εφημερίδα, 28 Μαρτίου 2016.
Άρθρο με θέμα:
"Drones: Κίνδυνοι και ευθύνες που πρέπει να ασφαλίζονται" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στην naftemporiki.gr

«Ο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ» Μηνιαία έντυπη εφημερίδα για τους Ηλεκτρολόγους, Φεβρουάριος 2016.
Άρθρο με θέμα: "Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ηλεκτρολόγου" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Ο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ»

«naftemporiki.gr» Ημερήσια οικονομική ηλεκτρονική εφημερίδα, 17 Ιανουαίου 2016.
Άρθρο με θέμα:
"Προστασια Καταναλωτή & Ασφάλιση: Υπάρχει Έλλειψη Αντικειμενής Ενημέρωσης." αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στην naftemporiki.gr

2015

«naftemporiki.gr» Ημερήσια οικονομική ηλεκτρονική εφημερίδα, 16 Δεκεμβρίου 2015.
Άρθρο με θέμα:
"Συνεδριακός και Ιατρικός Τουρισμός - Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στην naftemporiki.gr

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά – 19 Νοεμβρίου 2015.
Άρθρο με θέμα:
“ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ: Διαχρονική ανάγκη που συζητιέται μετά από κάποιο σεισμό” αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΤΟ ΧΡΗΜΑ» Ημερήσια ηλεκτρονική οικονομική εφημερίδα – 11 Νοεμβρίου 2015.  
Άρθρο με θέμα: “Eίσαι στέλεχος επιχείρησης. Είσαι ασφαλισμένος;” δημοσιεύθηκε στο Portal “ΤΟ ΧΡΗΜΑ”.

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά – 19 Οκτωβρίου 2015.  
Άρθρο με θέμα:
“ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: Συχνά αγνοείται ή υποβαθμίζεται” αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του “NextDeal”.

«ΝEXT DEAL»  Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά – 08 Οκτωβρίου 2015.
Άρθρο με θέμα:
“Σκάνδαλο VW: Μπορούν να ασφαλιστούν τα στελέχη;” αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά – 14 Σεπτεμβρίου 2015.
Άρθρο με θέμα:
“ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ: Αξίζει ιδιαίτερης προσοχής από τα πολιτικά κόμματα!” αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά - 18 Ιουνίου 2015.
Άρθρο με θέμα: Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης Ασφαλιστών: Ερωτήματα που πρέπει υπεύθυνα να απαντηθούναναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» Ημερήσια οικονομική εφημερίδα , 15 Ιουνίου 2015.
Άρθρο με θέμα: "Άνοιγμα αγορών: Μύθος και πραγματικότη"

«OENET.gr» Οδηγός Εργατικής Νομοθεσίας-Δελτίου Νομοθεσίας Ελέγχου Επαγγελματιών, 14 Μαϊου 2015.
Άρθρο με θέμα: “Προστασία καταναλωτή: Ποιοτικά Προϊόντα και Αξιόπιστες Υπηρεσίες” αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "oenet.gr"

«OENET.gr» Οδηγός Εργατικής Νομοθεσίας-Δελτίου Νομοθεσίας Ελέγχου Επαγγελματιών, 5 Μαϊου 2015.
Άρθρο με θέμα: “Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης-Ειδικός δείκτης ανάπτυξης” δημοσιεύθηκε στο Portal του "oenet.gr"

«OENET.gr» Οδηγός Εργατικής Νομοθεσίας-Δελτίου Νομοθεσίας Ελέγχου Επαγγελματιών, 7 Απριλίου 2015.
Άρθρο με θέμα: “Λογιστές-Φοροτεχνικοί: Πρόστιμα και ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης” δημοσιεύθηκε στο Portal του "oenet.gr"

«OENET.gr» Οδηγός Εργατικής Νομοθεσίας-Δελτίου Νομοθεσίας Ελέγχου Επαγγελματιών, 2 Απριλίου 2015.
Άρθρο με θέμα: “Ασφάλιση αστικής ευθύνης στελεχών διοίκησης επιχειρήσεων” δημοσιεύθηκε στο Portal του "oenet.gr"

«OENET.gr» Οδηγός Εργατικής Νομοθεσίας-Δελτίου Νομοθεσίας Ελέγχου Επαγγελματιών, 31 Μαρτίου 2015.
Άρθρο με θέμα: “Καθοριστικής σημασίας η ανάδειξη της Αστικής Ευθύνης” δημοσιεύθηκε στο Portal του "oenet.gr"

«OENET.gr» Οδηγός Εργατικής Νομοθεσίας-Δελτίου Νομοθεσίας Ελέγχου Επαγγελματιών, 24 Μαρτίου 2015.
Άρθρο με θέμα: “Αστική ευθύνη γιατρών και νοσοκομείων” αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "oenet.gr"

«OENET.gr» Οδηγός Εργατικής Νομοθεσίας-Δελτίου Νομοθεσίας Ελέγχου Επαγγελματιών, 20 Μαρτίου 2015.
Άρθρο με θέμα: “Ποιότητα κατασκευής έργων και ασφάλιση” αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "oenet.gr"

______________________________________________________________________________________

2014

«ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» Ημερήσια εφημερίδα, 2 Νοεμβρίου 2014.
Άρθρο με θέμα: "ΠΙΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ"

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά - 17 Οκτωβρίου 2014.
Άρθρο με θέμα: “ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ: ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΑΣΗ” δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» Ημερήσια οικονομική εφημερίδα , 9 Σεπτεμβρίου 2014.
Άρθρο με θέμα:"ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά - 29 Αυγούστου 2014.
Άρθρο με θέμα: “ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ: ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΑΛΛΑΓΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ”
αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» Ημερήσια οικονομική εφημερίδα , 19 Αυγούστου 2014.
Άρθρο με θέμα: "ΌΤΑΝ Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & Η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΑΝΤΩΝΑΙ"

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά - 23 Ιουλίου 2014.
Άρθρο με θέμα: “Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ, ΕΙΝΑΙ «ΠΩΛΗΤΗΣ» Ή «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ»;”
αναρτήθηκε στο BLOG
& δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά - 02 Μαΐου 2014.
Άρθρο με θέμα: “ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ & ΕΥΘΥΝΕΣ”
αναρτήθηκε στο BLOG
& δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά - 02 Απριλίου 2014.
Άρθρο με θέμα: “ΙΣΤΟΡΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ - Γιατί, η έννοια της Ευθύνης είναι ευρύτερη…”
αναρτήθηκε στο BLOG
& δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά - 17 Μαρτίου 2014.
Άρθρο με θέμα: “Παροχή Ασφαλιστικών Υπηρεσιών – Υπάρχει έλλειψη υπευθυνότητας & αντικειμενικής
ενημέρωσης” αναρτήθηκε στο BLOG
& δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά - 25 Φεβρουαρίου 2014.
Άρθρο με θέμα: “Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης Επιχειρήσεωνπαραίτητο
εργαλείο στο σύγχρονο “επιχειρείν” ”αναρτήθηκε στο BLOG
& δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» Ημερήσια οικονομική εφημερίδα ,  03 Φεβρουαρίου 2014.
Άρθρο με θέμα: "Ασφάλιση Ακινήτων - Διαχρονική ανάγκη που ο Εγκέλαδος κατά καιρούς υπενθυμίζει".

«ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» Ημερήσια οικονομική εφημερίδα ,  29 Ιανουαρίου 2014.
Άρθρο με θέμα: "Απαραίτητο το νέο πλαίσιο για τους φοροτεχνικούς".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά - 27 Ιανουαρίου 2014.
Άρθρο με θέμα: “Λογιστές- Θεσμικό πλαίσιο & Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης”
αναρτήθηκε στο BLOG
& δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά - 09 Ιανουαρίου 2014.
Άρθρο με θέμα: “Καταναλωτικά Προϊόντα & Αστική Ευθύνη _Όταν και όπου το θεσμικό πλαίσιο
Προστασίας Καταναλωτή λειτουργεί!” αναρτήθηκε στο BLOG
& δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal"

______________________________________________________________________________________
2013

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά - 10 Δεκεμβρίου 2013.
Άρθρο με θέμα: “Ο θεσμός της ασφάλισης  & η ευθύνη του ασφαλιστή. Οι θεομηνίες δοκιμάζουν την
αξία τους” αναρτήθηκε στο BLOG
& δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά - 04 Δεκεμβρίου 2013.
Άρθρο με θέμα: “Ιατρικός Τουρισμός & Αστική Ευθύνη _Η οικονομική κρίση προσφέρει ιδέες εκσυγχρονισμού και απαιτεί υπευθυνότητα”  αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«INSURANCE DAILY» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά - 15 Νοεμβρίου 2013.
Άρθρο με θέμα: “Ποιότητα - Βασική Αρχή στο «επιχειρείν» του Αύριο” αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "Insurance Daily".

«INSURANCE DAILY» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά - 07 Νοεμβρίου 2013.
Άρθρο με θέμα: “Ιδιωτική Ασφάλιση στην Ελλάδα_Αναγκαία η αναβάθμιση της αξιοπιστίας & η ανάπτυξη ασφαλιστικής συνείδησηςαναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "Insurance Daily".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά - 21 Οκτωβρίου 2013.
Άρθρο με θέμα: “Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Δικηγόρων. Διακριτικά “προσπεράστηκε” στον Κώδικα Δικηγόρων!αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά - 1 Οκτωβρίου 2013.
Άρθρο με θέμα: “Ο Θεσμός της Ιδιωτικής Ασφάλισης. Είναι αξιόπιστος. Τι πρέπει να γνωρίζουμε…αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά - 20 Αυγούστου 2013.
Άρθρο με θέμα: "Ασφάλιση ακινήτων έναντι φυσικών καταστροφών" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά - 2 Αυγούστου 2013.
Άρθρο με θέμα: "Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση_Αναγκαία η επαγγελματική συνέργια!"

«ETEK» Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου - Ιούλιος 2013.
Ενημερωτικό Δελτίου ΕΤΕΚ Νο169/7.2013,"ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ_Ανενημέρωτοι & Ανυπεράσπιστοι στα θέματα Ευθύνης & Ασφάλισης"

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά - 14 Ιουνίου 2013.
Άρθρο με θέμα: ροστασία του καταναλωτή & ο ρόλος της Ασφάλισης"

«ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» Ημερήσια οικονομική εφημερίδα, 13 Ιουνίου 2013.
Video σειράς “Management Tips” με θέμα: "Επιχειρηματική & Επαγγελματική Ευθύνη".

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά - 14 Μαϊου 2013.
Άρθρο με θέμα: «Σύγχρονες ιδέες για την ανάπτυξη της Ιδιωτικής Ασφάλσιης στην Ελλάδα»

«LAWNET.GR» (www.lawnet.gr)-Ηλεκτρονική Πύλη Ενημέρωσης Δικηγόρων - Απρίλιος 2013
Άρθρο με θέμα: «Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης»

«ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» (www.e-archimedes.gr)-Ηλεκτρονική Πύλη Ενημέρωσης Μηχανικών - 28 Μαρτίου 2013
Άρθρο με θέμα: «Εργατικά Ατυχήματα & Ευθύνες_Παράγων "Θεραπείας" η Ιδιωτική Ασφάλιση»
_________________________________________________________________________________________

2012

«ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» Ημερήσια οικονομική εφημερίδα ,  20 Δεκεμβρίου 2012,
Άρθρο με θέμα: «Εργοδοτική Ευθύνη Επιχειρήσεων»

«e-επιμελητήριο» (www.eea.gr)-Ηλεκτρονική Πύλη Ενημέρωσης, 31 Οκτωβρίου 2012
Άρθρο με θέμα: «Ασφαλιστικοί Διαμεσολάβητές: Δεν χρειάζεται το φόβητρο τύπου "Τειρεσία"»

«ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» Ημερήσια οικονομική εφημερίδα ,  24 Οκτωβρίου 2012,
Άρθρο με θέμα: «Περιβαλλοντική Ευθύνη- Ανάγκη ορθολογικής αντιμετώπισης και στη χώρα μας»

«ΝEXT DEAL» Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά - 19 Σεπτεμβρίου 2012.
Άρθρο με θέμα: «Αστική Ευθύνη - Μάλλον δεν τη γνωρίζουμε με επάρκεια!»

«ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» Ημερήσια οικονομική εφημερίδα ,  28 Αυγούστου 2012,
Άρθρο με θέμα: «Καταναλωτής και Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης»

«ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ MARITIME ECONOMIES» Ειδική έκδοση Posidonia 2012.
Άρθρο με θέμα: «Σύγχρονες Ασφαλίσεις στον τομέα της Ναυτιλίας»

«ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΗΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ»Τεύχος 529, Μάρτιος - Απρίλιος 2012.
Άρθρο με θέμα: «Επαγγελματική ευθύνη ασφαλιστών»

«ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» Ημερήσια οικονομική εφημερίδα ,  29 Φεβρουαρίου 2012,
Άρθρο με θέμα: «Ελπίδες με το νέο σύστημα Οικοδομικών Αδειών»

«LAWNET.GR» (www.lawnet.gr)-Ηλεκτρονική Πύλη Ενημέρωσης Δικηγόρων - Ιανουάριος 2012
Άρθρο με θέμα: «Απελευθέρωση Επαγγελμάτων και όμως, είναι στοιχείο εκσυγχρονισμού»
_________________________________________________________________________________________

2011

«ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ»
Ημερήσια οικονομική εφημερίδα ,  08 Δεκεμβρίου 2011,
Άρθρο με θέμα: «Αρωγός η ασφάλιση κατά πειρατείας πλοίων»

«NEXT DEAL» & «TAX HEAVEN» - Ημερήσιες ηλεκτρονικές εφημερίδες - Αύγουστος 2011, 
Άρθρο με θέμα: «Νέος Φορολογικός Νόμος & Ευθύνες Λογιστών Ελεγκτών»

«ΝEXT DEAL» - Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά - Ιούνιος 2011.
 Άρθρο με θέμα: «Ασφαλιστές & Ευθύνες. Όλα τριγύρω αλλάζουνε μα όλα τα ίδια μένουν!»

«ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»- Τεύχος Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2011. 
Άρθρο με θέμα:«Σύγχρονη απαίτηση η ορθολογική κάλυψη της Αστικής Ευθύνης.»

«ΤΑ ΝEΑ ΤΟΥ ΣΕΓΜ» - Τεύχος Ιανουάριος - Φεβρουαρίου 2011, 
Άρθρο με θέμα: «Οι ευθύνες των Συμβούλων Μηχανικών - Μελετητών. Τρέχουσες εξελίξεις και προοπτικές»

«NEXT DEAL»- Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά - Φεβρουάριος 2011,
Άρθρο με θέμα: «Εργατικά ατυχήματα και ασφάλιση Εργοδοτικής Ευθύνης - Να αντιγράψουμε του Κύπριους!»

«TAX HEAVEN» (www.taxheaven.gr) Κόμβος λογιστικής και φορολογικής ενημέρωσης - Φεβρουάριος 2011,
 Άρθρο με θέμα: «Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Λογιστών - Γιατί πρέπει να ασφαλίζεται»

«LAWNET.GR» (www.lawnet.gr)- Ηλεκτρονική Πύλη Ενημέρωσης Δικηγόρων - Φεβρουάριος 2011, 
Άρθρο με θέμα: «Εργατικά ατυχήματα & ασφάλιση εργοδοτικής ευθύνης Να αντιγράψουμε τους Κύπριους!»

«INSURANCE  WORLD»- Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα - Ιανουάριος 2011,
Άρθρο με θέμα: «Καθοριστικός ο ρόλος της ασφάλισης Αστικής Ευθύνης για τις Επιχειρήσεις»
_________________________________________________________________________________________

2010

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: - «Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία»_ 29-30 Νοεμβρίου 2010, ξενοδοχείο Athens Hilton Εισήγηση με θέμα: "Παράγων "θεραπείας" η Ιδιωτική Ασφάλιση" (https://www.youtube.com/watch?v=7dQhyJ9mDEs)

«ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΕΓΜ» Τεύχος Ιούλιος - Αύγουστος 2010,
Άρθρο με θέμα: «Ποιότητα έργων και επαγγελματική ευθύνη μελετητών. Αναγκαίος ο εξορθολογισμός σε περίοδο οικονομικής κρίσης»

«ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» Ημερήσια οικονομική εφημερίδα , 03 Φεβρουαρίου 2010,
Άρθρο με θέμα: «Οι ελεγκτές λογιστές σε ρόλο- «κλειδί» και η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης»

«Ηλεκτρονική Έκδοση ΠΣΧΜ »- Τεύχος 2/187 Ιανουάριος 2010,
Άρθρο με θέμα: «Ο Ρυπαίνων πληρώνει…»

«NEXT DEAL»- Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά - Ιούνιος 2010,
Άρθρο με θέμα: «Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση – Έρχονται αγωγές?»

«LAWNET.GR» (www.lawnet.gr)- Ηλεκτρονική Πύλη Ενημέρωσης Δικηγόρων - Ιούνιος 2010,
Άρθρο με θέμα: «Απελευθέρωση Επαγγελμάτων Αναγκαία η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης»

«LAWNET.GR» (www.lawnet.gr)- Ηλεκτρονική Πύλη Ενημέρωσης Δικηγόρων - Ιούνιος 2010,
Άρθρο με θέμα: «Ασφάλιση Δικηγορικής Εταιρείας από την «Κουτίνας Α.Ε»

«INSURANCE  WORLD»- Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα - Μάιος 2010, 
Άρθρο με θέμα:   «Παροχή Υπηρεσιών & Ασφάλιση – Μια σύγχρονη απαίτηση»

«ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΑΙ»- Μηνιαίο Περιοδικό _ Ειδικό Αφιέρωμα για την Ασφάλιση Ευθύνης Μηχανικών- Ιούλιος 2010,
Άρθρο με θέμα: «Ασφάλιση Ευθύνης Μηχανικών. 10 εύλογες Ερωτήσεις-10 υπεύθυνες Απαντήσεις»
_________________________________________________________________________________________

2009

«ΤΕΧΝΙΚΑ»- Μηνιαίο Περιοδικό, Τεύχος Δεκεμβρίου 2009,
Άρθρο με θέμα: «Τεχνικά Έργα. Συμβάσεις «Σύμπραξης Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)»

«ΤΕΧΝΙΚΑ»- Μηνιαίο Περιοδικό, Τεύχος Νοεμβρίου 2009,
Άρθρο με θέμα: «Περιβαλλοντική ευθύνη επιχειρήσεων. Ο Ρυπαίνων πληρώνει»

«ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ»- Ημερήσια οικονομική εφημερίδα , 22 Οκτωβρίου 2009,
Άρθρο με θέμα: «Εκσυγχρονισμός του συστήματος μελέτης και κατασκευής δημοσίων έργων »

«ΤΕΧΝΙΚΑ»- Μηνιαίο Περιοδικό, Τεύχος Οκτωβρίου 2009,
Άρθρο με θέμα: «Εκσυγχρονισμός συστήματος μελέτης & κατασκευής έργων. Παγιωμένη ουτοπία ή κρυφή ελπίδα;»

«ΤΕΧΝΙΚΑ»- Μηνιαίο Περιοδικό, Τεύχος Αυγούστου-Σεπτεμβρίου 2009,
Άρθρο με θέμα: «Οι ευθύνες των Μηχανικών και …η ανακάλυψη του τροχού»

«ΤΕΧΝΙΚΑ»- Μηνιαίο Περιοδικό, Τεύχος Ιουλίου 2009,
Άρθρο με θέμα: «”Η Περιπέτεια” της Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης»

«Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ»- Τεύχος 2545 / 20 Ιουλίου 2009,
Άρθρο με θέμα: «Οι Ευθύνες των Μηχανικών και ... η ανακάλυψη του τροχού!»

«ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ»- Ημερήσια οικονομική εφημερίδα , 18 Ιουλίου 2009,
Άρθρο με θέμα: «Γιατί καθυστερεί η αξιοποίηση του θεσμού των ΣΔΙΤ»

«NEXT DEAL»-Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά - 30 Ιουνίου 2009.
Συνέντευξη με θέμα: «Η Επαγγελματική Αστική Ευθύνη ασφαλίζεται»

«ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ»- Ημερήσια οικονομική εφημερίδα, 30 Ιουνίου 2009,
Άρθρο με θέμα: «Αστική Ευθύνη Επιχειρήσεων – Τι πρέπει να γνωρίζει ο σύγχρονος Επιχειρηματίας»

«ΤΕΧΝΙΚΑ»- Μηνιαίο Περιοδικό, Τεύχος Ιουνίου 2009,
Άρθρο με θέμα: «Οι ευθύνες των Μηχανικών – Ή στραβός είν’ ο γιαλός ή .. στραβά αρμενίζουμε!»

«ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ»- Ημερήσια οικονομική εφημερίδα–Ένθετο «Business & Real Estate», 7 Μαΐου 2009
Άρθρο: «Ανάπτυξη Ακινήτων σε περίοδο οικονομικής κρίσης. Ουσιαστικό «εργαλείο» η ορθολογική διαχείριση κινδύνων»

«ΤΕΧΝΙΚΑ»- Μηνιαίο Περιοδικό, Τεύχος Απριλίου – Μαΐου 2009,
Άρθρο με θέμα: «Επαγγελματική Αστική Ευθύνη – Ένας κίνδυνος που ασφαλίζεται»

«INSURANCE DAILY»- Καθημερινή ηλεκτρονική ασφαλιστική ενημέρωση, 28 Απριλίου 2009,
Άρθρο με θέμα: «Οι εξελίξεις επιβάλουν την ασφάλιση Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης »

«ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ»- Ημερήσια οικονομική εφημερίδα, 16 Απριλίου 2009,
Άρθρο με θέμα: «Επαγγελματική Αστική Ευθύνη»

«ΤΕΧΝΙΚΑ»- Μηνιαίο Περιοδικό, Τεύχος Μαρτίου 2009,
Άρθρο με θέμα: «Μητρώο Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων – Απαιτείται εξορθολογισμός και ανασυγκρότηση της αγοράς»

«GUEST»- Περιοδικό για την Τουριστική Βιομηχανία, Τεύχος Φεβρουαρίου 2009,
Άρθρο με θέμα: «Αστική Ευθύνη Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων»

«ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ»- Ημερήσια οικονομική εφημερίδα, 6 Φεβρουαρίου 2009
Άρθρο με θέμα: «Ποιότητα και Εγγύηση στις Κατασκευές»

«ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ»- Ημερήσια οικονομική εφημερίδα – Ένθετο «Business & Real Estate», 19 Φεβρουαρίου 2009,
Άρθρο με θέμα: «Κατασκευές: Εγγύηση Ποιότητας και Μητρώο για τα Ιδιωτικά Έργα»

«ΤΕΧΝΙΚΑ»- Μηνιαίο Περιοδικό, Τεύχος Φεβρουάριος 2009
Επιστολή - Σχόλιο με τίτλο: «Ευθύνες Μηχανικών - Σημαντικές Επισημάνσεις»

«ΤΕΧΝΙΚΑ»- Μηνιαίο Περιοδικό, Τεύχος Ιανουάριος 2009
Άρθρο: «Τυποποίηση-Διαπίστευση-Πιστοποίηση & Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης / Μηχανισμοί διασφάλισης της σύγχρονης αγοράς»
________________________________________________________________________________________________________

2008

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ENGINEERING 2008» – Ετήσιος Οδηγός για την Τεχνολογία Περιβάλλοντος
Άρθρο με θέμα: «Περιβαλλοντικής Ευθύνη Επιχειρήσεων – Σύγχρονες εξελίξεις που θα συζητηθούν»

«ΤΕΧΝΙΚΑ» - Μηνιαίο Περιοδικό, Τεύχος Δεκέμβριος 2008,
Άρθρο με θέμα: «Επαγγελματική Αστική Ευθύνη – Ένας κίνδυνος που ασφαλίζεται»

«ΤΕΧΝΙΚΑ» - Μηνιαίο Περιοδικό, Τεύχος Νοέμβριος 2008,
Άρθρο με θέμα: «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – 10 εύλογες ερωτήσεις από
Μηχανικό Κατασκευαστή & 10 έγκυρες απαντήσεις από εξειδικευμένο Μηχανικό Ασφαλιστή»


«ΤΕΧΝΙΚΑ» - Μηνιαίο Περιοδικό, Τεύχος Οκτώβριος 2008,
Άρθρο: «ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ–ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ – Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης»

«ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ»- Ημερήσια οικονομική εφημερίδα, 11 Αυγούστου 2008
Άρθρο με θέμα: «Επαγγελματική Αστική Ευθύνη & Ασφάλιση»

«ΤΕΧΝΙΚΑ» - Μηνιαίο Περιοδικό, Τεύχος Ιούλιος 2008,
Άρθρο με θέμα: «ΕΓΚΥΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης Μηχανικών»

«ΤΕΧΝΙΚΑ» - Μηνιαίο Περιοδικό, Τεύχος Ιούνιος 2008,
Άρθρο με θέμα: «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – Επαγγελματική Ευθύνη των Μηχανικών»

«NEXT DEAL» - Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά – Μάιος 2008
Άρθρο με θέμα: «Η υπόθεση «Ηλιέλαιο»και Αστική Ευθύνη Προϊόντος»
_________________________________________________________________________________________

2007

«ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ» – Μηνιαίο Περιοδικό- Σεπτέμβριος 2007
Άρθρο με θέμα: «  Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση – Ή στραβός είν’ ο γιαλός ή στραβά αρμενίζουμε…»

«NEXT DEAL»- Δεκαπενθήμερη έκδοση για την Ασφαλιστική Αγορά – Σεπτέμβριος 2007
 Άρθρο με θέμα:  «Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση – Έρχεται και … ο Ευρωπαίος Ασφαλιστής»

«NEXT DEAL»- Δεκαπενθήμερη έκδοση για την Ασφαλιστική Αγορά – Αύγουστος 2007
Άρθρο με θέμα: «Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση – Να μην υποτιμηθεί ο Θεσμός»

«Τα Νέα του ΣΕΓΜ»- Διμηνιαίο Δελτίο του «Συνδέσμου Ελληνικών Γραφείων Μελετών», Αύγουστος 2007
Άρθρο με θέμα: «Σύγχρονες εξελίξεις στην παραγωγή τεχνικών έργων & ο θεσμός της Ασφάλισης»

«ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΑΙ»- Μηνιαίο Περιοδικό- Ιούνιο / Ιούλιος 2007
Συνέντευξη με θέμα: «”Μυστικά & Ψέματα” για Υπηρεσίες & Αποζημιώσεις Ασφαλιστικών Εταιρειών»

«ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΑΙ»- Μηνιαίο Περιοδικό- Ιούνιο / Ιούλιος 2007
Άρθρο - Παρουσίαση Ασφαλιστικού Προϊόντος «KEY-MEN Insurance»

«NEXT DEAL»- Δεκαπενθήμερη έκδοση για την Ασφαλιστική Αγορά - Φεβρουάριος 2007
Άρθρο με θέμα: «Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση – Η Διεθνής Εμπειρία προβληματίζει»

«ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ»- Μηνιαίο Περιοδικό- Ιανουάριος 2007
Άρθρο με θέμα: «Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές – Η ώρα των αποφάσεων» 
_________________________________________________________________________________________

2006

Συνέδριο ΤΕΕ με θέμα: -«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ – ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ»_ 3-5 Ιουλίου 2006
Εισήγηση με θέμα: «Ορθολογική Ασφάλιση επιχειρηματικών κινδύνων. “Εργαλείο” ανταγωνιστικότητας στη σύγχρονη επιχείρηση»

«ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» - Ημερήσια οικονομική εφημερίδα, Mάιος 2006
Άρθρο με θέμα: «Ασφαλιστική κάλυψη σε απόδοση ευθυνών»

«NEXT DEAL» - Δεκαπενθήμερη έκδοση για την Ασφαλιστική Αγορά, Δεκέμβριος 2006
Άρθρο με θέμα: «Νέα δεδομένα στην Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση»

«ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ» - Μηνιαίο Περιοδικό- Δεκέμβριος 2006
Άρθρο με θέμα: «Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση – Λογικές Ανησυχίες & Πικρές Αλήθειες…»

«ΥΠΟΔΟΜΗ & ENGINEERING - 2006» Ειδική ετήσια έκδοση για την αγορά των Έργων & Κατασκευών στην Ελλάδα
Άρθρο με θέμα: «Ασφάλιση Κινδύνων & Ευθυνών στα Έργα - Επίκαιρες απαντήσεις σε παραδοσιακές ερωτήσεις»

«BROKER'S TIME» Άρθρο με θέμα: «Ασφαλιστικές Λύσεις ”Ευθύνης” για τη Βιομηχανία» με Περίληψη στην Αγγλική «INDUSTRIAL DEVELOPMENTS AND THE INSURANCE SECTOR» – Διμηνιαία έκδοση του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ), Αύγουστος 2006
_________________________________________________________________________________________

2005

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΕΔΕ» – Διήμερο Συνέδριο με θέμα: «Οργάνωση Τεχνικών Έργων», Δεκέμβριος 2005 Διάλεξη με θέμα: «Ορθολογική Ασφάλιση- Υποχρέωση ή Αναγκαιότητα;

«Ημερίδα»- ΕΟΜΜΕΧ, ΕΒΕΑ, ΕΒΕΠ με τίτλο "Σήμανση CE: Ευθύνες και υποχρεώσεις εισαγωγέων, εμπόρων και παραγωγών" - Νοέμβριος 2005: Εισήγηση με θέμα: «Η Αστική Ευθύνη επιχειρήσεων Παραγωγής – Εμπορίας – Διάθεσης προϊόντων και η ασφαλισιμότητά της»

«1ο Συνέδριο Μετρολογίας»- Νοέμβριος 2005
Εισήγηση με θέμα: «Η Επαγγελματική Ευθύνη στο χώρο της Μετρολογίας»

«Executive KNOW HOW»- Μηνιαίο Περιοδικό, Οκτώβριος 2005
Άρθρο με θέμα: «Σύμβουλοι Επιχειρήσεων– Εγγύηση υπηρεσιών και Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης»

«NEXT DEAL»- Δεκαπενθήμερη έκδοση για την Ασφαλιστική Αγορά, Οκτώβριος 2005
Άρθρο με θέμα:«Επαγγελματική Ευθύνη Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών–Μυστικά και αλήθειες…»

«Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ»-Περιοδικό του Πανελληνίου Συνδέσμου Ασφαλιστικών Συμβούλων, Οκτώβριος 2005
Άρθρο: «Επαγγελματική Ευθύνη Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών»

«ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ»- Ημερήσια οικονομική εφημερίδα, Ιούνιος 2005
Άρθρο με θέμα: «Η Ασφάλιση Διευθυντών & Στελεχών έναντι της ευθύνης αποφάσεων (Ασφάλιση D&O)»

«ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΑΙ»- Μηνιαίο Ασφαλιστικό Περιοδικό, Ιούνιος 2005
Άρθρο με θέμα: «Ποιότητα Υπηρεσιών Συμβούλου και Επαγγελματική Ευθύνη»

«Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ»- Περιοδικό του Πανελληνίου Συνδέσμου Ασφαλιστικών Συμβούλων, Ιούνιος 2005
Άρθρο: «Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών – Εργαλείο για την αναβάθμιση του Κλάδου»

«Τα Νέα του ΣΕΓΜ»- Διμηνιαίο Δελτίο του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, Ιούνιος 2005
Άρθρο με θέμα: «Νέο θεσμικό πλαίσιο κινδύνων & ευθυνών – Πως θα κατοχυρωθούν οι Μελετητές;»

«ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΤΕΕ)»- Απρίλιος 2005, τριήμερο Συνέδριο, για τα Δημόσια Έργα,
με τίτλο: Μελετούμε το Παρόν & Χτίζουμε το Μέλλον», Διάλεξη με θέμα: «Τεχνικά Έργα – Ο ρόλος της Ασφάλισης;»

«ΥΠΟΔΟΜΗ & ENGINEERING»- Ειδική ετήσια έκδοση για την αγορά των Έργων & των Κατασκευών στην Ελλάδα, 2005
Άρθρο με θέμα: «Έργα Παραχώρησης και Παραγωγικές Επενδύσεις - Καθοριστικός ο ρόλος της Ασφάλισης»

«ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΤΕΕ)»- Ιανουάριος 2005
Άρθρο με θέμα: «Οι επιδράσεις του νέου Νόμου για τα δημόσια έργα»
_________________________________________________________________________________________

2004

«ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» – Ημερήσια οικονομική εφημερίδα, Δεκέμβριος 2004
Άρθρο με θέμα: «Τα συν και τα πλην του Νόμου για την ανάθεση των Μελετών Δημοσίων Έργων»

«NEXT DEAL» - Δεκαπενθήμερη έκδοση για την Ασφαλιστική Αγορά, Δεκέμβριος 2004
Άρθρο με θέμα: «Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών»

«ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» - Ημερήσια οικονομική εφημερίδα
Αφιέρωμα: «Σύμβουλοι Επιχειρήσεων», Δεκέμβριος 2004
Άρθρο με θέμα: «Ο Σύμβουλος Insurance & Risk Management στη Σύγχρονη Επιχείρηση»

«ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» - Ημερήσια οικονομική εφημερίδα, Νοέμβριος 2004
Άρθρο με θέμα: «Η Επαγγελματική Ευθύνη των Συμβούλων Πληροφορικής»

«ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» - Ημερήσια οικονομική εφημερίδα, Σεπτέμβριος 2004
Άρθρο με θέμα: «Θεαματικές αλλαγές στην αγορά ασφάλισης των έργων»

«ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΤΕΕ)» - Ιούνιος 2004,
Ειδικό Συνέδριο με τίτλο:«Πολεοδομικές Εφαρμογές & Δόμηση»,
Δύο (2) Εισηγήσεις με θέμα:
Α. «Οι ευθύνες των φορέων υλοποίησης των έργων»
Β. «Η Ασφάλιση Γραφείων Μελετών και Κατασκευαστικών εταιριών»

«BROKER'S TIME» – Διμηνιαία έκδοση του ΣΕΜΑ, Μάϊος - Ιούνιος 2004
Άρθρο με θέμα: «Πρόκληση ή αδιέξοδος η ασφάλιση των διαμεσολαβούντων

«ΕΞΠΡΕΣ» - Ημερήσια οικονομική εφημερίδα, Αφιέρωμα: «Κατασκευές», Μάϊος 2004
Άρθρο με θέμα: «Η Ποιότητα στην Ασφάλιση εξασφαλίζει και την ποιότητα στα Έργα»

«ΔΕΛΤΙΟ Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος (ΣΠΜΕ)» - Απρίλιος 2004
Άρθρο με θέμα: «Ασφάλιση Επαγγελματικών Κινδύνων Μηχανικών»

«ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» - Ημερήσια οικονομική εφημερίδα, Μάρτιος 2004
Άρθρο με θέμα: «Οι αβεβαιότητες του Real Estate & η διασφάλιση των φορέων του»

«BROKER'S TIME» - Ιανουάριος - Απρίλιος 2004
Άρθρο με θέμα: «Τα μυστικά της σωστής ασφάλισης κινδύνων του Real Estate»
________________________________________________________________________________________________________

2003

«ΕΞΠΡΕΣ» - Ημερήσια οικονομική εφημερίδα, Αφιέρωμα: «Μεγάλα Έργα», Νοέμβριος 2003
Άρθρο με θέμα: «Η επαγγελματική ευθύνη προπύργιο της Ποιότητας και Ασφάλειας»

«ΕΞΠΡΕΣ» – Ημερήσια οικονομική εφημερίδα, Μάιος 2003
Άρθρο με θέμα: «Είναι καιρός να “ανακαλύψουμε” τον ρόλο της Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης Μελετητή»

«ΕΞΠΡΕΣ»- Ημερήσια οικονομική εφημερίδα, Σεπτέμβριος 2003
Άρθρο με θέμα: «Η Επαγγελματική Ευθύνη, προπύργιο της ποιότητας και ασφάλειας»

«ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ»- Μηνιαίο Περιοδικό, Μάιος 2003
Άρθρο με θέμα: «Ασφάλιση τεχνικών έργων: το φτηνό μπορεί κάποτε να στοιχίσει πολύ ακριβά»

«ΕΞΠΡΕΣ»- Ημερήσια οικονομική εφημερίδα, Ιούνιος 2003
Άρθρο με θέμα: «Απαραίτητο εργαλείο η Ασφάλιση των έργων»

«ΥΠΟΔΟΜΗ & ENGINEERING» - Ετήσια έκδοση για τον κόσμο των τεχνικών έργων, 2003
Άρθρο με θέμα: «Απαραίτητη η εφαρμογή του θεσμού σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα»

«ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΤΕΕ)»- Οκτώβριος 2003
Άρθρο με θέμα: «Μητρώο κατασκευαστών ιδιωτικών έργων – Η διάσταση της παραμέτρου “Ασφάλιση Έργων & Ευθυνών” »

«ΕΞΠΡΕΣ»- Ημερήσια οικονομική εφημερίδα, Δεκέμβριος 2003
Άρθρο με θέμα: «Ποιοι θα θέσουν τη νέα “ημερήσια διάταξη” των κατασκευών»
_________________________________________________________________________________________

2002

«ΕΞΠΡΕΣ» – Ημερήσια οικονομική εφημερίδα, Ιανουάριος 2002
Άρθρο με θέμα: «Ανάγκη εξορθολογισμού στην εφαρμογή του θεσμού Ασφάλισης Επαγγελματικών Κινδύνων, Κατασκευαστών

«ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΤΕΕ)» - Φεβρουάριος 2002
Άρθρο με θέμα: «Ασφάλιση Επαγγελματικών Κινδύνων, Γραφείων Μελετών & Κατασκευαστικών Επιχειρήσεων»

«ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΤΕΕ)»- Ιούλιος 2002
Άρθρο με θέμα: «Ασφάλιση Κινδύνων & Ευθυνών στα τεχνικά έργα»

«ΤΕΕ – ΤΜΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ» - Διημερίδα: Ασφάλεια και Υγιεινή στο τεχνικά έργα, Μάιος 2002
Διάλεξη με θέμα: «Ασφάλιση Μελετών, Κινδύνων & Ευθυνών που απορρέουν από τη διαδικασία παραγωγής τεχνικών έργων»

«ΥΠΟΔΟΜΗ & ENGINEERING» - Ετήσια έκδοση για τον κόσμο των τεχνικών έργων, 2002
Άρθρο με θέμα: «Απαιτούνται νέα πρότυπα και υπερβάσεις στην Ασφάλιση τεχνικών έργων»

«ΑΝΕΜΟΛΟΓΙΑ» - Έκδοση της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας, Αύγουστος 2002
Άρθρο με θέμα: «Επιχειρείν…εκ του Ασφαλούς – Ολοκληρωμένη Ασφαλιστική κάλυψη επιχειρηματικών κινδύνων»
_________________________________________________________________________________________

2001

«ΕΞΠΡΕΣ» – Ημερήσια οικονομική εφημερίδα, Ιανουάριος 2001
Άρθρο με θέμα: «Ασφάλιση Δημοσίων έργων»

«ΕΞΠΡΕΣ»- Ημερήσια οικονομική εφημερίδα, Συνέδριο ΣΕΓΜ: Χορηγός, Ιούλιος 2001
Άρθρο με θέμα: «Πλήρεις Μελέτες για τα αυτοχρηματοδοτούμενα»

«ΗΜΕΡΙΣΙΑ»- Ημερήσια οικονομική εφημερίδα, Μάρτιος 2001
Άρθρο με θέμα: «Ασφαλίστε την επιχείρησή σας»
_________________________________________________________________________________________

2000

«ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΕ» – Απρίλιος 2000
Διάλεξη με θέμα: «Η Ασφάλιση κινδύνων μελέτης και Κατασκευής Τεχνικών έργων»

«ΣΥΝΕΔΡΙΟ»-Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΤΑΣΕΙΣ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» - Οκτώβριος 2000
Διάλεξη με θέμα:: «Η Ασφάλιση, αξιόπιστο “εργαλείο” για την διασφάλιση ποιότητας στην κατασκευή των έργων»

«ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ»- ΜΕΚ (Όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης – ΥΠΕΧΩΔΕ – ΥΠΕΘΟ
για τη χρηματοδότηση Δημόσιων Έργων στην Ελλάδα) - Απρίλιος 2000
Ειδική Μελέτη με θέμα: «Θεσμικές Παρεμβάσεις: Εγγυήσεις – Ασφαλίσεις των έργων _________________________________________________________________________________________

1999

«Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ» – Μηνιαία κοινή έκδοση ΠΕΔΜΕΔΕ – ΠΕΔΜΗΕΔΕ, Ιανουάριος 1999
Άρθρο με θέμα: «Η Ασφάλιση της μελέτης και κατασκευής τεχνικών έργων»

«ΤΕΕ – ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» - Ημερίδα: Ασφάλιση Μελετών και Κατασκευών, Μάρτιος 1999
Διάλεξη με θέμα: «Εμπειρία στον Ελληνικό χώρο και Προοπτικές»

«ΕΕΔΕ»- Επιμορφωτικό Σεμινάριο: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ», Μάρτιος 1999
Διάλεξη με θέμα: «Έλεγχος κατασκευασιμότητας της μελέτης. Ασφαλιστικές καλύψεις»

«ΕΞΠΡΕΣ»- Οικονομική εφημερίδα, «ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ – ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ» - Νοέμβριος 1999
Άρθρο με θέμα: «Υποχρεωτική η “Ποιότητα και Ασφάλεια ” σε κτίρια και έργα υποδομής»

«ΕΞΠΡΕΣ»- Ημερήσια οικονομική εφημερίδα, Νοέμβριος 1999
Άρθρο: «Το Μητρώο Κατασκευαστών ιδιωτικών κτιρίων πρέπει να συνδυαστεί
με την ασφάλιση της 10ετούς εγγύησης της κατασκευής»

_________________________________________________________________________________________

1998

«ΕΞΠΡΕΣ» – Ημερήσια οικονομική εφημερίδα, Φεβρουάριος 1998
Άρθρο με θέμα: « Η Ασφάλιση της μελέτης και κατασκευής τεχνικών έργων»

«ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»-Επιστημονική & οικονομική έκδοση, Απρίλιος 1998
Άρθρο: «Θεσμός της Ασφάλισης στην κατασκευή κτιρίων»

«ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΕ ΛΑΡΙΣΑΣ»- Απρίλιος 1998
Διάλεξη με θέμα: «Η Ασφάλιση κινδύνων μελέτης και κατασκευής τεχνικών έργων»

«Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ»- Μηνιαία κοινή έκδοση ΠΕΔΜΕΔΕ – ΠΕΔΜΗΕΔΕ , Μάιος 1998
Άρθρο με θέμα: «Ποιότητα και Ασφάλιση έργων»

«ΗΜΕΡΙΔΑ»- Ποιότητα και Δημόσια έργα» - Απρίλιος 1998
Διάλεξη με θέμα: «Θεσμικό πλαίσιο στην ποιότητα στα δημόσια έργα»

«ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ»- Απρίλιος 1998
Διάλεξη με θέμα: «Η Ασφάλιση κινδύνων μελέτης και κατασκευής τεχνικών έργων»

«ΕΞΠΡΕΣ»- Ημερήσια οικονομική εφημερίδα, Ιούλιος 1998
Άρθρο με θέμα: «Η ποιότητα και ο θεσμός της Ασφάλισης»

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ»- Τεχνικό περιοδικό, Μάρτιος 1998
Άρθρο με θέμα: «Η Ασφάλιση τεχνικών έργων από κινδύνους»

«ΕΞΠΡΕΣ»- Ημερήσια οικονομική εφημερίδα, Σεπτέμβριος 1998
Άρθρο με θέμα: «Διασφάλιση ποιότητας και ο θεσμός της Ασφάλισης στα τεχνικά έργα»

«ΕΞΠΡΕΣ»- Ημερήσια οικονομική εφημερίδα, Νοέμβριος 1998
Άρθρο με θέμα: «Εκσυγχρονισμός έργων και προστασία μελετητών μέσω της Ασφάλισης»

_________________________________________________________________________________________
1997

«Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ» – Μηνιαία κοινή έκδοση ΠΕΔΜΕΔΕ – ΠΕΔΜΗΕΔΕ, Δεκέμβριος 1997
Άρθρο με θέμα: «Ασφάλιση της Μελέτης και η Επαγγελματική Αστική Ευθύνη του Μελετητή»
_________________________________________________________________________________________
1996

«HELLENEWS» – Ειδικό Αφιέρωμα ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, Απρίλιος 1996
Συνέντευξη με θέμα: «Υπάρχει Ευθύνη και του Προμηθευτή»
_________________________________________________________________________________________
1995

«HELLENEWS» – Ειδικό Αφιέρωμα κατασκευές, Συνέντευξη, Μάρτιος 1995
Άρθρο με θέμα: «Ασφάλιση τεχνικών έργων: παράγων εξυγίανσής τους»

«ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ» – Μηνιαία επιθεώρηση Δημόσιων & Ιδιωτικών έργων, Σεπτέμβριος 1995
Άρθρο με θέμα: «Η Ορθολογική Ασφάλιση ”θωρακίζει” τα έργα και τους φορείς τους από κινδύνους που απειλούν»

«ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΕ για τα Μεγάλα Έργα» – Σεπτέμβριος 1995
Διάλεξη με θέμα: «Οι κίνδυνοι στα μεγάλα έργα οδοποιίας και η ασφαλισιμότητά τους»

_________________________________________________________________________________________
1994

«Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ» – Μηνιαία κοινή έκδοση ΠΕΔΜΕΔΕ – ΠΕΔΜΗΕΔΕ
Άρθρο με θέμα: «Η αναγκαιότητα της ορθολογικής ασφάλισης για κάθε τεχνικό έργο»

«ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΤΕΕ)» – Αύγουστος 1994
Άρθρο με θέμα: «Η Ασφάλιση της μελέτης και κατασκευής των δημοσίων έργων»

«ΤΕΧΝΙΚΑ» – Μηνιαία τεχνική, επιστημονική και οικονομική έκδοση, Απρίλιος 1994
Άρθρο με θέμα: «Αστική Ευθύνη στις κατασκευές & η Ασφάλισή της»

«Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ» – Μηνιαία έκδοση ΠΕΔΜΗΕΔΕ – ΠΕΣΕΔΕ, Αύγουστος 1994
Άρθρο με θέμα: « Η Ασφάλιση της Μελέτης και Κατασκευής τεχνικών έργων»

«ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΤΕΕ)» – Νοέμβριος 1994
Άρθρο με θέμα: « Η Ασφάλιση της κατασκευής τεχνικών έργων»