ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (100% Lloyd's / AXA XL Insurance)

Η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης είναι μια σύγχρονη ανάγκη για τον κάθε Επαγγελματία / Φορέα Παροχής Υπηρεσιών που επιθυμεί να επιβιώσει και να αναπτυχθεί στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον απαιτήσεων και οικονομικής κρίσης. Η Ασφάλιση μπορεί να γίνει απευθείας από τον ενδιαφερόμενο Επαγγελματία / Φορέα ή μέσω Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή τον όποιο αυτός εμπιστεύεται.
Η Εταιρεία «ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ», από το 1999, αναπτύσσει συστηματική δραστηριότητα και έχει αναγνωρισθεί ως πρωτοπόρος στο συγκεκριμένο κλάδο ασφάλισης. Λειτουργώντας ως Εξουσιοδοτημένος Ανταποκριτής (Binding Authority) των Lloyd’s / του Διεθνούς Ομίλου AXA XL Insurnace σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Ρουμανία, εκδίδει με ανταγωνιστικό κόστος αξιόπιστα ασφαλιστήρια και μεριμνά για το διακανονισμό αξιώσεων αποζημίωσης.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ - ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
που χρειάζονται την Ασφάλιση

- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΞΥΠΠ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
- ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

- ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ, ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΣ
- ΛΟΓΙΣΤΕΣ
- ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
- ΜΕΣΙΤΕΣ, ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
- ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΟΚΙΜΩΝ & ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

- ΚΕΝΤΡΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΚΤΕΟ)
- ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΕΛΗ RICS

- ΜΕΣΙΤΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (REAL ESTATE)
-
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SECURITY)
- ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ (TOUR OPERATORS)
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & INTERNET (IT CONSULTANTS)
- ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ, SHIP BROKERS
- ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ-ΑΜΕΕ
- ΙΑΤΡΟΙ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
-
ΜΕΛΗ ΔΣ & ΑΝΩΤΑΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
- ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ...

Πλεονεκτήματα των λύσεων που προτείνουμε 

 • Άμεση ασφάλιση με απλοποιημένη διαδικασία και με πολύ χαμηλό κόστος
 • Ασφαλιστήριο με ξεκάθαρους όρους και με ελάχιστες λογικές εξαιρέσεις
 • Νομική Προστασία υψηλής στάθμης για άμεση διευθέτηση αξιώσεων αποζημίωσης
 • Κάλυψη αξιώσεων Αστικής Ευθύνης και νομική προστασία για τυχόν ποινική ευθύνη
 • Κάλυψη και με μεγάλα όρια Αποζημίωσης και για δραστηριότητες στο εξωτερικό.
   

Διαδικασία

 • Συμπλήρωση της αντίστοιχης Αίτησης Ασφάλισης
 • Αποστολή της Αίτησης στο info@gkoutinas.gr
 • Άμεσος προσδιορισμός ελαχίστων ασφαλίστρων
 • Αποστολή Ασφαλιστηρίου εντός max 3 ημερών
 

Γιατί να εμπιστευθείτε την «ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ»

 • Διαθέτει εξειδικευμένη τεχνογνωσία & εμπειρία διεθνών προδιαγραφών στις επιχειρηματικές ασφαλίσεις
 • Παρέχει υπηρεσίες με "εγγύηση" (έχει Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης της μέχρι 3.000.000€ /απαίτηση)
 • Προτείνει αξιόπιστες λύσεις, που εμπνέουν σιγουριά και διασφαλίζουν τα συμφέροντα του Ασφαλισμένου