ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΙΑΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΙΑ


Σε ένα κοινωνικοοικονομικό σύστημα που αλλάζει...
Σε μια αγορά που απαιτεί αξιοπιστία & ποιότητα...
Στον ασφαλιστικό κλάδο που αναζητά νέους δρόμους...

Η Εταιρεία "ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ" - Μεσίτες Ασφαλίσεων, Lloyd's Coverholder, από τον Οκτώβριο του 2021 λειτουργεί ως αποκλειστικός Συνεργάτης της εταιρείας CROPMAR SA - Insurance Brokers, Coverholder at Lloyd's, δίνοντας έμφαση σε εξειδικευμένα & σύνθετα ασφαλιστικά προϊόντα επαγγελματικών καιεπιχειρηματικών κινδύνων.

 • Η εταιρεία διαθέτει κύρος και τεχνογνωσία ευρωπαϊκών προδιαγραφών
 • Προβάλλει τις επαγγελματικές & επιχειρηματικές ασφαλίσεις στην αγορά, μέσω πλούσιας αρθρογραφίας και έντονης παρουσίας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
 • Ακολουθεί σύγχρονες πρακτικές λειτουργίας που ζητούνται από την Εποπτική Αρχή της Τράπεζας Ελλάδος και από τους LLOYD'S, όπως:
  - Πολιτική "Ενημέρωσης Πελατών" & "Διαχείρισης Παραπόνων"
  - Πολιτική ενάντια στο "Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος"
  - Πολιτική ενάντια στη "Δωροδοκία & Διαφθορά"
  - Πολιτική για τη “Διατήρηση επαγγελματικής επάρκειας & συνέχειας”