ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΙΑΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΙΑ


Σε ένα κοινωνικοοικονομικό σύστημα που αλλάζει...
Σε μια αγορά που απαιτεί αξιοπιστία & ποιότητα...
Στον ασφαλιστικό κλάδο που αναζητά νέους δρόμους...

 

Η Εταιρεία "ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ" - Μεσίτες Ασφαλίσεων, Lloyd's Coverholder:

 • Δραστηριοποιείται σε όλους τους κλάδους των Ασφαλίσεων, δίνοντας έμφαση σε εξειδικευμένα & σύνθετα ασφαλιστικά προϊόντα
 • Συνεργάζεται με αξιόπιστες εγχώριες & διεθνείς ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και με τους Lloyd’s του Λονδίνου ως Ανταποκριτής (Binding Authority)
 • Διαθέτει κύρος, τεχνογνωσία και άρτια εταιρική οργάνωση ευρωπαϊκών προδιαγραφών.
 • Προβάλλει τις επαγγελματικές & επιχειρηματικές ασφαλίσεις στην αγορά, μέσω πλούσιας αρθρογραφίας και έντονης παρουσίας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Blog, Facebook, LinkedIn, Twitter)
 • Από την ίδρυσή της (το 2002), εφαρμόζει Σύστημα  Διαχείρισης Εργασιών Μεσίτη Ασφαλίσεων (IBS), Λογιστικό Πρόγραμμα (X-LINE) και από το 2004, Λειτουργικό Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρηματικής Επικοινωνίας (Microsoft Business Software).
 • Ακολουθεί Εταιρικό Κανονισμό Λειτουργίας και έχει εντάξει σύγχρονες πρακτικές που ζητούνται από την Εποπτική Αρχή της Τράπεζας Ελλάδος και από τους LLOYD'S, όπως:
  - Πολιτική "Ενημέρωσης Πελατών" & "Διαχείρισης Παραπόνων"
  - Πολιτική ενάντια στο "Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος"
  - Πολιτική ενάντια στη "Δωροδοκία & Διαφθορά"
  - Πολιτική για τη “Διατήρηση επαγγελματικής επάρκειας & συνέχειας”


Ενδιαφέρεται για Συνεργασία με:

α) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ που πραγματικά ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν σε εξειδικευμένα ή σύνθετα ασφαλιστικά προϊόντα και συμμερίζονται την "πρόσθετη αξία" της ΚΟΥΤΙΝΑΣ Α.Ε. στον ασφαλιστικό χώρο. (Σημείωση: Στα οργανωμένα ασφαλιστικά Γραφεία / Εταιρείες, προτείνεται συνεργασία στον κλάδο Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης, όπου η ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ εκδίδει ασφαλιστήρια Lloyd's και μεριμνά για τη διευθέτηση ζημιών).
Συμπληρώστε το Εμπιστευτικό Δελτίο και στείλτε το, στο email: info@gkoutinas.gr

β) ΝΕΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ / ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ που διαθέτουν προσόντα και φιλοδοξία για καρριέρα στο δυναμικά εξελισσόμενο κλάδο της Ιδιωτικής Ασφάλισης, αποκτώντας την άδεια Ασφαλιστικού Συμβούλου.
Στείλτε Επιστολή με σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα, στο email: info@gkoutinas.gr


Προσφέρονται

 • Άριστη ενημέρωση και πλήρη τεχνική υποστήριξη σε εξειδικευμένες & σύνθετες ασφαλίσεις
 • Σημαντική προμήθεια, Bonus καθώς και αρχικό βοήθημα στους νέους Επαγγελματίες
 • Ουσιαστικές υπηρεσίες διαχείρισης ασφαλιστικών εργασιών που βασίζονται στην υπάρχουσα σύγχρονη υποδομή και άρτια οργάνωση της Εταιρείας.

Επικοινωνία είναι η αρχή. Η Συνάντηση είναι πρόοδος. Η Συνεργασία είναι επιτυχία!
(Communication is a beginning. Being together is progress. Work together is succes!)