ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ _ Σύγχρονες Οικονομικές Λύσεις!

Η Εταιρεία «ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ» με απαράμιλλη εμπειρία και τεχνογνωσία, προτείνει τις πλέον αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις στην Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης.

   


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (περισσότερα...

- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Φυσικά Πρόσωπα ή Εταιρείες)
- ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΞΥΠΠ (
Φυσικά Πρόσωπα ή Εταιρείες)
- ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ-ΑΜΕΕ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
- ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ (
Φυσικά Πρόσωπα ή Δικηγορικές Εταιρείες)
-
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ, ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΣ
- ΛΟΓΙΣΤΕΣ (Φυσικά Πρόσωπα ή Εταιρείες)
-
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
- ΜΕΣΙΤΕΣ, ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Φυσικά Πρόσωπα ή Εταιρείες)
-
ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΟΚΙΜΩΝ & ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
- ΚΕΝΤΡΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΚΤΕΟ)
- ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΕΛΗ RICS, (
Φυσικά Πρόσωπα ή Εταιρείες)
- ΜΕΣΙΤΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (REAL ESTATE)
-
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SECURITY)
- ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ (TOUR OPERATORS)
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & INTERNET (IT CONSULTANTS)
- ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ, SHIP BROKERS
-
ΙΑΤΡΟΙ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
-
ΜΕΛΗ ΔΣ & ΑΝΩΤΑΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
- ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ...

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για οικονομική πρόταση σε κάποια από τις παραπάνω περιπτώσεις, επικοινωνήστε μαζί μας