ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ


ΚΑΤΟΙΚΙΑ: Βασικό περιουσιακό στοιχείο για τον καθένα. Μπορεί ανά πάσα στιγμή να υποστεί ζημιά από διάφορα φυσικά φαινόμενα όπως σεισμός και πλημμύρα ή από διάφορα τυχαία γεγονότα όπως φωτιά, κλοπή, βανδαλισμός κλπ. Σε αρκετές περιπτώσεις, στην κατοκία φυλάσσονται και αντικείμενα σημαντικής αξίας όπως κοσμήματα και έργα. Τόσο η ίδια ή κατοικία όσο και το περιεχόμενό της χρειάζονται προστασία και διασφάλιση για την περίπτωση ζημιάς, την "κακιά ώρα" ...
ΑΣΦΑΛΙΣΗ: Απαραίτητη, ιδιαίτερα σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Αρκεί να είναι αξιόπιστη και στη σωστή τιμή.
ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ: Εταιρεία ασφαλιστικών υπηρεσιών με κύρος, εμπειρία και ευρύτερη γνώση της ασφαλιστικής αγοράς. Προσφέρει λύση και στην Ασφάλιση Κατοικίας με το ελάχιστο δυνατό κόστος.
Για τη βέλτιστη οικονομική επιλογή, συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία (Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές).