ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ & ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: Βασικό στοιχείο της καθημερινότητας, στην προσωπική ζωή, στην επαγγελματική και στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Τα τυχαία ζημιογόνα γεγονότα μπορεί να συμβούν στον οποιοδήποτε και ανά πάσα στιγμή ...
ΑΣΦΑΛΙΣΗ: Απαραίτητη για τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής, ιδιαίτερα σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Αρκεί να είναι αξιόπιστη και στη σωστή τιμή.
ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ: Εταιρεία ασφαλιστικών υπηρεσιών με κύρος, εμπειρία και ευρύτερη γνώση της ασφαλιστικής αγοράς. Προσφέρει λύση και στην Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου, με το ελάχιστο δυνατό κόστος.
Για τη βέλτιστη οικονομική επιλογή, συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία (Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές).