ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Γιατί είναι απαραίτητη η Ασφάλιση

(Δείτε το σύντομο Video)


Τι καλύπτει το Ασφαλιστήριο

Αξιώσεις Τρίτων για ποσά τα οποία ο Ασφαλισμένος υποχρεούται εκ του νόμου να καταβάλει λόγω εξ αμελείας  λάθους ή παράλειψης που διέπραξε ή φέρεται να διέπραξε στα πλαίσια της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Ενδεικτικά, το Ασφαλιστήριο καλύπτει:

  • Αξιώσεις αποζημίωσης λόγω ευθύνης για αστοχία Μελέτης, Επίβλεψη ή Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Μηχανικού
  • Έξοδα υπεράσπισης ανεξάρτητα από τη βασιμότητα της κατηγορίας (κακόβουλη “επίθεση”)
  • Έξοδα και δαπάνες για νομικές έρευνες – πραγματογνωμοσύνη – διαμεσολάβηση ή διαιτησία για εξωδικαστική διευθέτηση της αξίωσης αποζημίωσης (Σημείωση: Το ασφαλιστήριο δεν προβλέπει αποζημίωση κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης).
  • Επιπλέον, με βάση ειδικό όρο, καλύπτει "Δαπάνες για νομική υποστήριξη σε περίπτωση κατηγορίας για ποινικό αδίκημα"


Γιατί να εμπιστευθείτε την «ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ»

  • Διαθέτει εξειδικευμένη τεχνογνωσία και εμπειρία Μηχανικού & Ασφαλιστού με διεθνή αναγνώριση στον κλάδο των ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης.
  • Παρέχει υπηρεσίες με «εγγύηση» μέ βάση ίδια Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης μέχρι 3.000.000€/απαίτηση για τυχόν λάθη ή/και παραλείψεις της.
  • Ακολουθεί διεθνή πρότυπα και προτείνει αξιόπιστες οικονομικές λύσεις, που εμπνέουν σιγουριά και διασφαλίζουν τα συμφέροντα του Ασφαλισμένου.

Διαδικασία Ασφάλισης (απευθείας ή μέσω Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή)

Συμπλήρωση απλοποιημένης Αίτησης Προσφοράς Ασφάλισης, αντίστοιχα για ανεξάρτητο Μηχανικό ή για Εταιρεία. Για άμεση εκτίμηση ενδεικτικού κόστους ασφάλισης ανεξάρτητου Μηχανικού, συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία

CAPTCHA
Αυτή η ερώτηση αποτρέπει την υποβολή αυτόματων μηνυμάτων spam