ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Γιατί είναι απαραίτητη η Ασφάλιση

(Δείτε το σύντομο Video)

Τι καλύπτει το Ασφαλιστήριο

Αξιώσεις Τρίτων για ποσά τα οποία ο Ασφαλισμένος υποχρεούται εκ του νόμου να καταβάλει λόγω αμέλειας, λάθους ή παράλειψης που διέπραξε ή φέρεται πως διέπραξε στα πλαίσια της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Ενδεικτικά, το Ασφαλιστήριο καλύπτει:

  • Αξιώσεις αποζημίωσης λόγω ευθύνης για αστοχία Μελέτης, Επίβλεψη ή Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου
  • Έξοδα υπεράσπισης ανεξάρτητα από τη βασιμότητα της κατηγορίας (κακόβουλη “επίθεση”)
  • Έξοδα και δαπάνες για νομικές έρευνες – πραγματογνωμοσύνη – διαμεσολάβηση ή διαιτησία για εξωδικαστική διευθέτηση της αξίωσης αποζημίωσης (Σημείωση: Το ασφαλιστήριο δεν προβλέπει αποζημίωση κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης).
  • Επιπλέον, με βάση ειδικό όρο, καλύπτει "Δαπάνες για νομική υποστήριξη σε περίπτωση κατηγορίας για ποινικό αδίκημα"


Γιατί να εμπιστευθείτε την «ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ»

  • Διαθέτει εξειδικευμένη τεχνογνωσία και εμπειρία Μηχανικού & Ασφαλιστού με διεθνή αναγνώριση κύρους.
  • Παρέχει υπηρεσίες με «εγγύηση» βάση ίδιας Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης για τυχόν λάθη ή/και παραλείψεις.
  • Ακολουθεί διεθνή πρότυπα και προτείνει αξιόπιστες οικονομικές λύσεις, που εμπνέουν σιγουριά και διασφαλίζουν τα συμφέροντα του Ασφαλισμένου.

Διαδικασία Ασφάλισης (μέσω της εταιρείας CROMAR SA-Insurance Brokers, Ανταποκριτές Lloyd's)

Συμπλήρωση απλοποιημένης Αίτησης Προσφοράς Ασφάλισης, αντίστοιχα για ανεξάρτητο Μηχανικό ή για Εταιρεία.
Αποστολή στα emails: info@cromar.gr και gkoutinas@gkoutinas.gr για άμεση λήψη οικονομικής προσφοράς ασφάλισης (με τη γνωστοποίηση αποδοχής το ασφαλιστήριο Lloyd's εκδίδεται άμεσα).

CAPTCHA
Αυτή η ερώτηση αποτρέπει την υποβολή αυτόματων μηνυμάτων spam