Άρθρο -"Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης & Απελευθέρωση Επαγγελμάτων"

Άρθρο κ. Γ. Κουτίνα με τίτλο «Ασφάλιση & απελευθέρωση επαγγελμάτων»,στην ηλεκτρονική εφημερίδα Nextdeal 07.06.2010.