Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα "Απαραίτητο το νέο πλαίσιο για τους φοροτεχνικούς" στη ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Το νέο άρθρο ενημέρωσης και προβληματισμού, με αφορμή τις "αναταράξεις" από το νέο φορολογικό πλαίσιο που αφορά ΛΟΓΙΣΤΕΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥΣ αλλά και Ιδιώτες ή Επιχειρήσεις, δημοσιεύθηκε στην ημερήσια οικονομική εφημερίδα ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 29 Ιανουαρίου 2014, με τίτλο «Απαραίτητο το νέο πλαίσιο για τους φοροτεχνικούς»,

Είναι βέβαιο πως το σύστημα χρειάζεται εκσυγχρονισμό, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και αρχές. Προς την κατεύθυνση αυτή, απαιτείται εξορθολογισμός στα θέματα προστίμων και επιβάλλεται η υιοθέτηση της ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.