Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Ανάπτυξη Ασφαλιστικής Αγοράς: Απαιτείται μια νέα δυναμική προσέγγιση" δημοσιεύθηκε στο περιοδικό "Δελτίον Διοικήσεως Επιχειρήσεων"