Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Ανάπτυξη ασφαλιστικής αγοράς: Απαιτείται μια νέα δυναμική προσέγγιση" στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal"