Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Αστική ευθύνη ξενοδοχειακών επιχειρήσεων: Κίνδυνος που συνήθως υποβαθμίζεται!" στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal"