Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Ασφάλιση αστικής ευθύνης Τουριστικών Πρακτόρων: Προϊόν Lloyd’s μέσω της “ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ”" στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal"