Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης: “Εργαλείο” για τον σύγχρονο Ασφαλιστή" στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal"

Άρθρο κ. Γ. Κουτίνα με θέμα: "Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης: “Εργαλείο” για τον σύγχρονο Ασφαλιστή" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".