Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Ασφάλιση & Ασφαλιστήριο - Καταναλωτές (και Ασφαλιστές), τι πρέπει να γνωρίζετε" στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal"