Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης δικηγόρου: Γιατί, ούτε οι Δικηγόροι είναι στο “απυρόβλητο”!" στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal"