Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης δικηγόρου: Λύση Lloyd’s, για Δικηγόρους και για Ασφαλιστές!" στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal"