Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης: Η "ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ" προσφέρει Λύσεις & Συνέργεια με Ασφαλιστές" στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".