Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Ασφάλιση επιχειρήσεων: Εύλογες ερωτήσεις και υπεύθυνες απαντήσεις" στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal"