Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "ΑΣΦΑΛΙΣΗ DRONE & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΖΗΜΙΩΝ: Ερωτήσεις & Απαντήσεις από τους Ειδικούς" στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "iDRONES" και "NextDeal"