Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Ασφαλιστήρια αστικής ευθύνης: «Εφαρμοστέο Δίκαιο», «Δικαιοδοσία» & «Γεωγραφικά Όρια»" στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal"