Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Ασφαλιστικά προϊόντα και καταναλωτές: Η αξιοπιστία να αποδεικνύεται στην πράξη" στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal"