Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Ασφαλιστική διαμεσολάβηση & Αγορά Lloyd's: Ο ρόλος της "ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ"" στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal"