Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Ασφαλιστική διαμεσολάβηση: Απαιτούνται θεσμικές αλλαγές και συνέργειες" στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal"