Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Ασφαλιστική διαμεσολάβηση στην Ελλάδα: Αναγκαία η ανάδειξη του Μεσίτη Ασφαλίσεων" στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal"