Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας - Λούνα Παρκ: Ευρωπαϊκή εναρμόνιση & Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης" στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal"