Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Εκτιμήσεις & Ευθύνη Εκτιμητή: Αναγκαία η Πιστοποίηση και η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης" στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal"