Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Ελεγκτές Δόμησης: Απαιτείται προσοχή στα θέματα ευθύνης Μηχανικού" στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "B2Green"