Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Επάγγελμα μηχανικού & ευθύνες: Με απλά λόγια & λογική Μηχανικού!" στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "B2Green"