Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Επαγγελματική Ευθύνη Ασφαλιστή: Καθρέφτης αξιοπιστίας της Ιδιωτικής Ασφάλισης" στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal"