Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Επαγγελματική ευθύνη μηχανικού (Α' μέρος): Τα λάθη είναι ανθρώπινα. Ναι, αλλά πώς;" στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "B2Green"