Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Επαγγελματική ευθύνη μηχανικού (Β' μέρος): Πρέπει να ασφαλίζεται;" στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "B2Green"