Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Επαγγελματική ευθύνη μηχανικού (Γ' μέρος): Ασφάλιση, γιατί χρειάζεται;" στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "B2Green